Håndværk og design - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

7. - 8./8. - 9. klasse

 I valgfaget håndværk og design skal elevernes bygge oven på deres færdigheder og viden om værktøj, forarbejdning og design.

Eleverne skal blive i stand til at anvende værktøj, redskaber, maskiner og teknikker på en mere avanceret måde, og de skal lære selvstændigt at tilrettelægge mere komplicerede håndværksprocesser. Forarbejdningsprocesserne kræver stigende grad af selvstændighed hos eleverne i forhold til valg og anvendelse af teknikker og mere specialiserede maskiner.

Eleverne skal lære at forholde sig til naturlige, forarbejdede og syntetiske materialer og ud fra en opgave foretage selvstændige materialevalg blandt både bløde og hårde materialer. Eleverne skal desuden lære at forarbejde materialer i forhold til form, funktion og det æstetiske udtryk set i forhold til en materiel kultur i hverdagen og kulturer før og nu.

I design skal eleverne lære at udvikle innovative og entreprenante ideer, som giver værdi for andre. Eleverne skal lære at målrette og realisere produkter med inspiration fra en alsidig materiel kultur og ud fra viden om form, funktion og æstetik.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget håndværk og design - valgfag

 

Eleven kan målrettet og sikkert anvende værktøjer, redskaber og maskiner til forarbejdning af materialer

Eleven kan selvstændigt forarbejde mangeartede materialer i forhold til produktets funktion og udtryk

Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstillinger

Faget i fokus

En hjerne med ideer sender pil afsted mod målet

Innovation og redesign

Materiale bestående af seks korte film, der fungerer som inspiration og lærervejledning til at arbejde med innovation og bæredygtighed i håndværk og design. Idegenereringsmetoderne vil også kunne anvendes i andre sammenhænge.

Undervisningsforløb

bore.jpg
© Mette Jørgensen

Taburet med hynde - med vægt på designprocessen

Dette forløb i håndværk og design er afprøvet under udviklingsarbejdet i efteråret 2012. Forløbet strækker sig over ca. 20 timer og er stillet til rådighed af Malene Holst Andersen, Thorning Skole. Dette forløb omskrevet til valgfagsniveau.
maxiflet - snorefletning i bevægelse
© Kirsten Brandt Olesen

Maxiflet - snorefletning i bevægelse - komplicerede mønstre

Bevægelse i undervisningen - snorefletning, hvor eleverne samarbejder om at flette snore. Udover den valgte fletteteknik, stilles der krav til elevernes samarbejde. Ind imellem må det vi gør godt være for sjov og uden et produkt, der venter forude. Bare alle er klar over, hvad det faktisk er vi leger/gør. Og det er de fleste. Har haft mere end en elev, der højt sagde " over, under,over, under" bare for at være sikker på at gøre det rigtige. Mentalt har mange måttet holde tungen lige i munden. Forløbet er venligst udlånt af Kirsten Brandt Olesen, Ikast.
Skammel med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen

Skamler-valgfag

En skammel er i sit grundudtryk et siddemøbel. Måske kan det også være en skulpturel genstand. Det afhænger af hvordan skammelen gøres til et personligt møbel - gennem valg af materialer og teknikker.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Inspiration fra naturen omsættes til stencil til brug til tekstiltryk

Mønsterdesign og rammetryk

Brug naturen som inspiration til at arbejde med mønstre gennem rammetryk.
Intarsia og korssting-udstilling

Ælde, Elle - Lad mig fortælle

Vinder af Springfrøprisen 2017: Et samarbejdsprojekt, der kan være med til at højne elevernes forståelse for deres egen samtid og omverden, ved at give dem et langt tættere forhold til deres eget områdes fjerne fortid.
Storm P som inspiration
© Irene Egeskov Andersen

Storm P konstruktion.

Gå på opdagelse i Storm P' univers og lav din egen Storm P konstruktion.
Hvad er der indeni?
© Irene Egeskov Andersen

Hvad er der indeni?

En emballage samt sanseting; en aktivitet med fokus på innovation og entreprenørskab. Produkterne skal bruges i børnehaveklassen.
Vikling at T-shirt til batik
© Irene Egeskov Andersen

Batik - vikle og farve

Viklebatik er en fascinerende, næsten magisk proces. Et stykke hvidt stof kan forvandles til et personligt og farvestrålende udtryk.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Mere inspiration?

Design af smykke til støbning

Se også EMU-siden Håndværk og design 

Her kan sagtens være ideer, der med små tilretninger kan bruges på valgfaget Håndværk og design.

Klik nederst på siden på "Baggrundsoplysninger om siden". Her fremgår hvilke Forenklede Fælles Mål det beskrevne kan være med til at opfylde.

Håndværk og design - valgfag

Irene Egeskov Andersen

Find ideer her på siden til din valgfagsundervisning i håndværk og design.

Har du arbejdet med et spændende forløb i valgfaget håndværk og deisgn, vil jeg gerne være med til at videreformidle det her på EMU.

Send et par ord om det, gerne ledsaget af et billede eller flere,  til 

Irene Egeskov Andersen fagredaktør.