Krop, træning og trivsel (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i forskellige idrætter

Kompetenceområdet krop, træning og trivsel omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

 

Sundhed og trivsel fokuserer på elevernes forståelse af kostens betydning for træning, præstation og sundhed.

Fysisk træning er centreret omkring elevernes forståelse af de fysiske krav, forskellige idrætsdiscipliner fordrer i forhold til opvarmning og målrettet fysisk træning.

Krop og identitet tager sit udgangspunkt i, at eleverne kan analysere og vurdere samfundets indflydelse på kropsidealer.

Obligatorisk

Sundhed og trivsel (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med sammenhængen mellem kost, træning, præstation og sundhed.

Eleverne skal arbejde med at analysere og vurdere behovet for energiindtag og -forbrug før, under og efter træning.

Eleverne skal arbejde med et bredt og positivt sundhedsbegreb og med sammenhængen mellem levevilkår og livs- stil. Dette arbejde skal understøtte elevernes forståelse af kostens og motionens betydning for motivation, præstation og trivsel.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere sammenhæng mellem kost, motion og trivsel (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kost og motion i forhold til trivsel (vejledende mål)

Fysisk træning (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med at planlægge og udføre egne opvarmnings- og træningsprogrammer i forhold til specifikke idrætsdiscipliner.

Eleverne skal opnå en forståelse for, at forskellige idrætsaktiviteter og -discipliner stiller forskellige krav til opvarmning og fysisk træning, som en forudsætning for at kunne yde optimalt og forebygge skade.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udføre egne idrætsspecifikke opvarmnings og træningsprogrammer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fysiske forudsætninger for deltagelse i forskellige idrætter (vejledende mål)

Krop og identitet (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med samfundets betydning for opfattelse af kropsidealer og identitet.

Eleverne skal kunne vurdere forskelle og ligheder i forskellige idræts- discipliners kropsidealer, samt deres påvirkning af samfundets generelle opfattelse af kropsideal.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere sammenhæng mellem kropsidealer og samfund og deres betydning for den enkeltes identitet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhænge mellem krop, identitet og samfund (vejledende mål)

Faget i fokus

Tandhjul

Idræt - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget idræt. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
High-five

Det gode børneliv - balancen mellem skole og eliteidræt

Denne vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen. Find viden og inspiration til at understøtte eliteidrætseleven som skole, forældre, træner eller kommune.
Tennisbold i baggrund og ordet tournament stående ovenpå

Hjælp til turneringsplanlægning

Her finder du forskellige skabeloner til dine turneringer og gode råd samt værktøjer til din stævne- samt turneringsplanlægning i idræt.