Krop, træning og trivsel (obligatorisk)

8. - 9. klasse

Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv

Kompetenceområdet krop, træning og trivsel omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Sundhed og trivsel fokuserer på elevernes arbejde med at vurdere og analysere sammenhænge mellem levevilkår og idrætsvaners indflydelse på sundhed og trivsel.

Fysisk træning er centreret omkring elevernes arbejde med at udføre egne og andres træningsprogrammer.

Krop og identitet tager sit udgangspunkt i, at eleverne kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med, at kroppen udvikler sig i puberteten. 

Læs mere om krop, træning og trivsel i faget idræt

Obligatorisk

Sundhed og trivsel (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med at opnå en indsigt i og viden om levevilkårs betydning for sunde og usunde vaner. Eleverne skal arbejde med at vurdere fordele og ulemper ved idrætsvaner. Elevernes arbejde med et bredt positivt sundhedsbegreb skal understøtte deres forståelse af et sundt liv med livslang idræt. Eleverne skal udvikle indsigt i samspillet sundhed, trivsel og levevilkår. Der fokuseres på betydningen af økonomiske, kulturelle og sociale levevilkår.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan analysere levevilkårs betydning for idrætsudøvelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskelle i levevilkår og deres betydning for idrætsudøvelse (vejledende mål)

Fysisk træning (obligatorisk område)

Elevernes skal have kendskab til træningsprincipper og varierede træningsformer, fx opvarmning, intervaltræning, udholdenhedstræning og styrkelse af specifikke muskelgrupper. Eleverne skal arbejde med træning af kroppens muskler, kredsløb, smidighed, styrke og udholdenhed. Eleverne skal med deres viden om de store muskelgruppers funktioner og basisidrætsteori kunne udvælge og praktisere øvelser og instruere andre i at træne bestemte muskler. Eleverne skal arbejde med måling og træning af kondition. Dette arbejde kan med fordel sættes ind i en større træningsforståelse. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bliver i stand til at sætte specifikke træningsmål efter egne behov, og eleverne kan i den sammenhæng lære at inddrage digitale medier i forbindelse med analyse og i måling af fysisk aktivitet. Endelig skal eleverne kunne formidle deres viden om målorienteret træning og instruere andre i varierede fysiske aktiviteter.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan formidle opvarmningsprogram tilrettelagt i samarbejde med andre (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om opvarmningsprogrammers formål, struktur og variationsmuligheder (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udføre egne og andres træningsprogrammer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv (vejledende mål)

Krop og identitet (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med deres viden om, hvordan krop og idrætsudøvelse påvirker ens selvopfattelse og identitet. Dette ses både i forhold til, hvordan eleverne oplever deres egen krop og det at være aktive/inaktive, men også deres forståelse for, hvordan forskellige idrætslige tilhørsforhold er med til at skabe en identitetsfølelse.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kroppens betydning for psyke og identitet (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere fysisk aktivitets effekt på krop og identitet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om idrætsudøvelses betydning for krop og identitet (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Crosfit

Mig og min krop - Fysisk træning

Eleverne arbejder målrettet med et træningsprogram for at opnå deres eget personlige må med udgangspunkt i Murph testen..

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Crosfit

Naturen som legeplads

Idræt flyttes ud i naturen. Eleverne skal samarbejde og være kreative, mens de arbejder målrettet med fysisk aktivitet.

Faget i fokus

Tandhjul

Idræt - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget idræt. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
High-five

Det gode børneliv - balancen mellem skole og eliteidræt

Denne vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen. Find viden og inspiration til at understøtte eliteidrætseleven som skole, forældre, træner eller kommune.
Tennisbold i baggrund og ordet tournament stående ovenpå

Hjælp til turneringsplanlægning

Her finder du forskellige skabeloner til dine turneringer og gode råd samt værktøjer til din stævne- samt turneringsplanlægning i idræt.