Bibelske fortællinger (obligatorisk)

1. - 3. klasse

Eleven kan udtrykke sig om centrale bibelske fortællinger

Kompetenceområdet bibelske fortællinger omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Bibelen fokuserer på Bibelens indhold og tilblivelse samt på dens status som væsentligt skriftgrundlag bag kristendommen.

Fortælling og livstydning fokuserer på de bibelske fortællinger som bud på tydninger af tilværelsen i sin helhed og af mere specifikke livssituationer og problemstillinger.

Fortælling og kultur fokuserer på de bibelske fortællingers brug og betydning i dansk og vestlig kultur samt globalt.

 

Læs mere om bibelske fortællinger i faget kristendomskundskab

Obligatorisk

Bibelen (obligatorisk område)

Arbejdet med dette færdigheds- og vidensområde handler om elementær bibelkundskab – om Bibelen som helligskrift og bog. Hvordan er Bibelen opbygget? Hvorfor ser den ud, som den gør? Hvornår og hvordan er den blevet til? Hvordan bliver den opfattet og brugt – såvel i kirken som uden for kirken?

Arbejdet tager sigte på, at eleverne tilegner sig et dobbeltblik på de bibelske fortællinger som henholdsvis fakta og tydning samt en kritisk distance til begge dele. I indskolingen opnår eleverne et elementært kendskab til disse spørgsmål, så de fx ved, at Bibelen består af Det Gamle og Nye Testamente, som igen består af en række selvstændige skrifter.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sig om Bibelen som skrift (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om Bibelen (vejledende mål)

Fortælling og livstydning (obligatorisk område)

De bibelske fortællinger kredser i deres indhold til stadighed om grundlæggende menneskelige tilværelsesspørgsmål samt relationer og giver gennem deres narrative forløb konkrete bud på løsningen af disse. Derved bliver hele det bibelske univers et reservoir af tydninger af tilværelsen, som elevernes kan spille bold op ad i deres egne overvejelser over disse og i håndteringen af tildragelser i tilværelsen – herunder forholdet til det guddommelige og relationen hertil.

I arbejdet med de bibelske fortællinger tilegner eleverne sig i indskolingen et begyndende kendskab til en vifte af fortællinger fra Bibelen samt det værdigrundlag, de udtrykker. Eksempelvis kan eleverne genkende fortællingerne som bibelske, når de hører dem, og de kan selv genfortælle nogle af dem. Samtidig tilegner eleverne sig færdigheder i at forholde sig til disse tydninger af tilværelsen. Arbejdes der fx med fortællingen om Zakæus, kan eleverne drøfte betydningen af at blive set som menneske.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om centrale bibelske fortællinger (vejledende mål)

Fortælling og kultur (obligatorisk område)

Det bibelske univers har i markant grad præget såvel tænkning som moral og livsforståelse i vestlig og dermed også dansk kultur, hvorfor denne ikke forstås uden et grundigt kendskab til en række af de bibelske fortællinger. Det gælder såvel deres opkomst og oprindelige betydning som den nutidige brug af fortællinger og motiver i kunst og kultur.

I arbejdet med de bibelske fortællinger i indskolingen tilegner eleverne sig begyndende færdigheder i at genkende bibelske motiver og temaer i kunst og kultur op gennem historien og i deres nutidige omgivelser, samt at forholde sig til brugen heraf. Arbejder eleverne fx med filmen E.T., kan de forstå E.T. som et nutidigt billede på Jesus og diskutere det betimelige i at fremstille en religiøs figur på denne måde.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan genkende personer og genstande fra centrale bibelske fortællinger i sprog, kunst og samfund. (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om bibelske fortællingers brug i kulturen (vejledende mål)

Faget i fokus

Pige læser

Faglig læsning af bibelske fortællinger

Ved eksplicit at arbejde med genrer i den faglige læsning i kristendomskundskab, bliver eleverne bevidste om hvilke genrer, der hører til faget og de strukturer, der er i hver enkelt genre. Det er vigtigt for forståelsen af de læste tekster, at netop genrekendetegnene er en viden, som eleverne kan bruge til bedre at forstå, det de læser.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Billede100.jpg

Julebingo

Aktiviteten handler om at genkende personer og begivenheder fra juleevangeliet i forbindelse med et spil julebingo. Eleverne bliver herved konfronteret med indholdet af juleevangeliets personer og begivenheder på en ny måde. Spillet motiverer eleverne, og hvis de kender svarene, har de ret gode chancer for at vinde.

Undervisningsforløb