Madkundskab

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

4./5./6./7. klasse

I madkundskab skal eleverne lære at træffe sunde madvalg i deres eget liv og opnå viden om råvarer og deres kvalitet. Eleverne skal lære at tilberede mad, som de kan lide, og forstå, hvordan mad indgår i en kulturel sammenhæng.

Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på det relevante klassetrin.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget madkundskab

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed

Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen

Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår

Faget i fokus

MADmovers
© MADmovers

MADmovers - et tilbud til kommende 6.klasser

Bedre spisepauser og gode måltidsvaner? Med undervisningsmaterialet MADmovers skal eleverne udforske deres måltidsvaner og være med til at skabe bedre spisepauser.
Fag med smag
© Smag for livet

Fag med Smag – en gratis læringsapp

Med appen Fag med Smag får du adgang til en række undervisningsaktiviteter med fokus på smag - og hvor smag er indgangen til læring.
Tjek på oprydningen

Tjek på oprydningen

Gør eleverne selvstændige og ansvarsbevidste i oprydningsfasen med en tjekliste.
it

It og medier i madkundskab

I madkundskab skal it og medier anskues som en autentisk og aktuel kilde til viden og information. Eleverne skal kunne anvende og kommunikere gennem medierne ved at finde viden, skabe indhold og deltage i digitale sociale processer.
Foreningen for Madkundskab
© Foreningen for madkundskab

Foreningen for Madkundskab

Foreningen for Madkundskab er en faglig forening, som tilbyder kurser, undervisningsforløb og andre former for faglig inspiration.
sprog

Den sproglige udvikling i madkundskab

I madkundskab skal der arbejdes med den sproglige udvikling – både mundtligt og skriftligt – gennem fire sprogfærdigheder; lytning, samtale eller dialog, læsning og skrivning.

Undervisningsforløb

sundhed

Den søde sundhed

I forløbet "Den søde sundhed" skal eleverne udfordre de gængse forestillinger om sundhed for at sætte tanker i gang om, at sundhed er langt mere end et ofte snævret begreb.
Kartofler

Kulhydrater og kartofler

I forløbet "Kulhydrater og kartofler" skal eleverne gøre sig erfaringer med kartoflen som råvaregruppe som led i udvikling af deres fødevarebevidsthed.
Mad og minder

Mad og minder

Mad kan være forbundet med gode minder. Skab opmærksomhed på måltiders sammenhæng med følelses- og sansemæssige oplevelser og giv eleverne mulighed for at sætte ord på deres bedste madminde.
tomat
© Danwatch

Tomaternes lange vej til din pizza

Vores madforbrug er en del af den globale fødevareproduktion, hvor fødevarer rejser en lang vej gennem verden, før de ender på supermarkedshylder. Følg med på tomaternes lange vej til din pizza!
vitaminer

A, B, C, D, E, K – 13 vitaminer skal der stå!

Hvorfor er vitaminer nødvendige? Og hvilke fødevarer indeholder hvilke vitaminer? I undervisningsforløbet "A, B, C, D, E, K - 13 vitaminer skal der stå!" skal eleverne undersøge vitaminerne.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

råvarer
© Urmila Bruun Lautrup

Rig på vitaminer og mineraler

Hvilke råvarer er rige på hvilke vitaminer og mineraler? Lad eleverne fremstille ”mest rig på”-plancher.
grise

Grise til debat

Når vi arbejder med bæredygtighed og miljø, kan der både arbejdes med produktionsmådernes aftryk på miljøet og konsekvenser for produkterne, både før og efter de er slagtede/høstede. Et oplagt eksempel på en aktuel produktion er grise, eftersom Danmark er storproducent inden for denne fødevaregruppe.
barometer

Holdningsbarometer: Økologi

Forforståelsen af økologi er mangfoldig. Nogle mener økologi er svaret på alt godt, mens andre synes det er fup og fidus. I et lille forløb om folks forståelse af økologi som delvist styrende for vores madvalg, kan man trække på både viden om fødevareproduktion, miljø og ressourcer og på vurdering af en fødevares kvalitet i relation til netop miljøet.
nøgleord

Nøgleord i opskriften - handleverber

Opskrifter er fyldt med handleverber – handleverber, der fortæller, hvad man skal gøre for at nå frem til en færdig ret. Aktiviteten ”Nøgleord i opskriften – handleverber” har fokus på at støtte eleverne i at finde og forstå opskrifters handleverber.
Bæredygtighed

Bæredygtige valg i supermarkedet

Bliv klogere på, hvordan du bliver lokket til at træffe bestemte valg, når du handler, og kvalificer dine valg ved at blive bevidst om, hvilke varer der er miljøvenlige, og hvilke der ikke er.
Instruktionsvideo

Lav en opskriftsfilm

Aktiviteten ”Lav en opskriftsfilm” er velegnet i et forløb, hvor eleverne lærer at lave mad efter en opskrift. Der er fokus på opskriftens tekststruktur.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Seneste moduler

Velkommen til Madkundskab

Profilbillede kopi .jpg

Jeg er redaktør for faget Madkundskab i GSK. Jeg glæder mig til løbende at lægge en masse ideer og inspiration ud her på siden. 

Har du ideer, informationer om arrangementer og faglige dage indenfor faget, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg kan kontaktes på line.juel.petersen@skolekom.dk

Fagformål

Madkundskab

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på bagrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.