Madkundskab

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven har den 19. maj 2017 indgået aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål. Hovedindholdet i ændringerne er følgende:

  • Med ændringen vil kompetencemålene for folkeskolens fag og emner stadig være gældende.
  • Færdigheds- og vidensområderne vil være bindende. Færdigheds- og vidensområderne angiver i overskriftsform afgørende elementer inden for kompetencemålene.
  • Færdigheds- og vidensmålene, som i dag er bindende, gøres vejledende. Færdigheds- og vidensmålene er fastsat inden for hvert færdigheds- og vidensområde.
  • Opmærksomhedspunkterne i børnehaveklassen, dansk og matematik vil fortsat være obligatoriske.
  • De to kanonlister i hhv. dansk og historie vil fortsat være obligatoriske at benytte i undervisningen.


Færdigheds- og vidensmål er herefter ikke længere bindende. De nye bekendtgørelser om Fælles Mål forventes at træde i kraft februar 2018.

4./5./6./7. klasse

I madkundskab skal eleverne lære at træffe sunde madvalg i deres eget liv og opnå viden om råvarer og deres kvalitet. Eleverne skal lære at tilberede mad, som de kan lide, og forstå, hvordan mad indgår i en kulturel sammenhæng.

Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på det relevante klassetrin.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget madkundskab

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til sundhed

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag og bæredygtighed

Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i madlavningen

Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, kultur og levevilkår

Faget i fokus

Fag med smag
© Smag for livet

Fag med Smag – en gratis læringsapp

Med appen Fag med Smag får du adgang til en række undervisningsaktiviteter med fokus på smag - og hvor smag er indgangen til læring.
pandekager

Madkalenderen: Pandekagedagen

Første tirsdag efter fastelavn er det Pandekagedag. Aktiviteten “Pandekagedagen” er velegnet i et større forløb om mad og højtider, hvor formålet er, at eleverne skal opnå en forståelse for måltider og madkultur.
Tjek på oprydningen

Tjek på oprydningen

Gør eleverne selvstændige og ansvarsbevidste i oprydningsfasen med en tjekliste.
it

It og medier i madkundskab

I madkundskab skal it og medier anskues som en autentisk og aktuel kilde til viden og information. Eleverne skal kunne anvende og kommunikere gennem medierne ved at finde viden, skabe indhold og deltage i digitale sociale processer.
Foreningen for Madkundskab
© Foreningen for madkundskab

Foreningen for Madkundskab

Foreningen for Madkundskab er en faglig forening, som tilbyder kurser, undervisningsforløb og andre former for faglig inspiration.
sprog

Den sproglige udvikling i madkundskab

I madkundskab skal der arbejdes med den sproglige udvikling – både mundtligt og skriftligt – gennem fire sprogfærdigheder; lytning, samtale eller dialog, læsning og skrivning.

Undervisningsforløb

køkkenudstyr

Kend dit køkken og dit køkkensprog

Eleverne skal kunne begå sig i et køkken, dvs. have gjort sig erfaringer med hygiejnisk adfærd, hensigtsmæssige procesforløb, forståelse af fagord og udøvelse af rense-,skrælle-, snitte- og hakketeknikker som noget af det mest basale man bruger i et køkken.
Hygiejne

Hygiejne

Hygiejneområdet omfatter kendskab til mikroorganismer i fødevarer, både de gode, de skadelige og de sygdomsfremkaldende, samt hvordan man kan agere for at fremme eller undgå effekter af mikrobiel aktivitet.
tomat
© Danwatch

Tomaternes lange vej til din pizza

Vores madforbrug er en del af den globale fødevareproduktion, hvor fødevarer rejser en lang vej gennem verden, før de ender på supermarkedshylder. Følg med på tomaternes lange vej til din pizza!
madkasse

Et kig i madkassen

Madpakken giver brændstof til hjernen – så tag et kig i madkassen!
vitaminer

A, B, C, D, E, K – 13 vitaminer skal der stå!

Hvorfor er vitaminer nødvendige? Og hvilke fødevarer indeholder hvilke vitaminer? I undervisningsforløbet "A, B, C, D, E, K - 13 vitaminer skal der stå!" skal eleverne undersøge vitaminerne.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Wok-Amok

Wok-Amok

Aktiviteten ”Wok-Amok” er velegnet som afslutning på et forløb, hvor eleverne har arbejdet med at tilegne sig forskellige snitte- og hakketeknikker. Der skal laves wokretter med masser af grøntsager.
madens æstetik

Beskriv madoplevelsen

Aktiviteten ”Beskriv madoplevelsen” sætter fokus på elevernes indtryk af den mad, de laver i skolekøkkenet, og hvordan der kan fokuseres på, hvilken betydning det har, at maden taler til sanserne.
Smag

Kend grundsmagene

I aktiviteten ”Kend grundsmagene” skal eleverne placere fem komplekse smage i smage5kanter ved at smage sig frem. Aktiviteten er god som introduktion til et forløb om smag og tilsmagning.
suppe

Freestyle-suppe

I aktiviteten “Freestyle-suppe” skal eleverne lave suppe uden en opskrift. Aktiviteten kan anvendes som afslutning på et forløb om grundsmagene, da der er fokus på smag og tilsmagning.
læs

Læs opskriften

At læse en opskrift kræver særlige læsestrategier. ”Læs opskriften” er en læringsaktivitet, der tager udgangspunkt i læseforståelsesstrategien ”før, under og efter læsningen”.
skriv

Skriv opskriften

Gennem skrivning kan eleverne opnå en større forforståelse for instruktionen som fagtekst i faget. ”Skriv opskriften” er en læringsaktivitet, der tager udgangspunkt i reproduktion af en opskrift.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med puljen til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Til temaforsiden

Projektopgaven

Redskaber og ressourcer til at gennemføre projektopgaven med dine elever.
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Velkommen til Madkundskab

Profilbillede kopi .jpg

Jeg er redaktør for faget Madkundskab i GSK. Jeg glæder mig til løbende at lægge en masse ideer og inspiration ud her på siden. 

Har du ideer, informationer om arrangementer og faglige dage indenfor faget, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg kan kontaktes på line.juel.petersen@skolekom.dk

Fagformål

Madkundskab

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på bagrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.