Madkundskab - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

7. - 8./8. - 9. klasse

I valgfaget madkundskab skal eleverne bygge oven på deres færdigheder og viden om mad og madlavning. Eleverne skal ud over at træffe sunde madvalg for sig selv også lære at træffe sunde madvalg for andre målgrupper, og de skal opnå kendskab til et bredt udvalg af fødevarer og deres produktionsforhold. Derudover skal eleverne lære at eksperimentere med smag og madlavning samt arbejde med holdninger til mad, madoplevelser, madglæde og livskvalitet.

Emnerne skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppen på det relevante klassetrin.

 

Læs mere om kompetenceområderne for faget madkundskab - valgfag

Eleven kan foretage madvalg ud fra målgruppe og forholde sig kritisk til madkommunikation

Eleven kan foretage begrundede valg af fødevarer i forhold til produktion, kvalitet og madoplevelse

Eleven kan eksperimentere ud fra grundlæggende madlavningsteknikker

Eleven kan opbygge måltider med forståelse for forskellige madkulturer og levevilkår

Faget i fokus

Fag med smag
© Smag for livet

Fag med Smag – en gratis læringsapp

Med appen Fag med Smag får du adgang til en række undervisningsaktiviteter med fokus på smag - og hvor smag er indgangen til læring.
links

Links og apps til madkundskab

- en samlet oversigt over nogle af de links og apps som er oplagte at inddrage i madkundskabsundervisningen.
it

It og medier i madkundskab

I madkundskab skal it og medier anskues som en autentisk og aktuel kilde til viden og information. Eleverne skal kunne anvende og kommunikere gennem medierne ved at finde viden, skabe indhold og deltage i digitale sociale processer.
innovation

Innovation og entreprenørskab i madkundskab

I madkundskab skal undervisningen motivere til at tænke nyt. Eleverne skal eksperimentere med madlavning og handle på de gode idéer, der opstår i køkkenet såvel som i teorilokalet.
Foreningen for Madkundskab
© Foreningen for madkundskab

Foreningen for Madkundskab

Foreningen for Madkundskab er en faglig forening, som tilbyder kurser, undervisningsforløb og andre former for faglig inspiration.

Undervisningsforløb

fisk

Valget er dit! - Fra vand til bord – fisk, bløddyr og tang

Dette forløb handler om det daglige indkøbsvalg. På hvilken måde har disse valg betydning for mennesker, natur, fisk og vandmiljø? Hvilke konsekvenser har den mad, vi putter i munden, på længere sigt, og hvordan kan vi være med til at understøtte et bæredygtigt valg?
is

Is, Is, Is!

I forløbet ”Is, Is, Is!” skal eleverne skabe et isprojekt. De skal agere isproducenter og udvikle en ny ispind, som skal markedsføres.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Velkommen til Madkundskab - valgfag

Profilbillede kopi .jpg

Jeg er redaktør for faget Madkundskab - valgfag i GSK. Jeg glæder mig til løbende at lægge en masse undervisningsforløb og faglig inspiration ud her på siden. 

Har du ideer, informationer om arrangementer og faglige dage indenfor faget, vil jeg meget gerne høre fra dig.

Jeg kan kontaktes på line.juel.petersen@skolekom.dk

Fagformål

Madkundskab

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på bagrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.