Statistik og sandsynlighed (obligatorisk)

1. - 3. klasse

Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser

Stofområdet statistik og sandsynlighed omfatter to færdigheds- og vidensområder, som skal ses i tæt sammenhæng:

Statistik fokuserer på elevernes udførelse af enkle statistiske undersøgelser.

Sandsynlighed fokuserer på elevernes arbejde med intuitive chancestørrelser.

Obligatorisk

Statistik (obligatorisk område)

I undervisningen indgår aflæsning og beskrivelse af tabeller og enkle diagrammer samt indsamling, ordning, beskrivelse og senere tolkning af data, der vedrører eleverne selv og deres nærmeste omgivelser.

I begyndelsen af trinforløbet lægges vægten på elevernes forståelse af metoder og redskaber, der anvendes i ordningen og beskrivelsen af data, som kan inddeles i kategorier, fx kæledyr eller fritidsinteresser. Senere i trinforløbet udvides fokus til også at omfatte talstørrelser som data.

I forbindelse med beskrivelse og tolkning af data indgår dialog i et sprogbrug, der ligger tæt på elevernes hverdagssprog. Dialogen skal bl.a. omfatte begreberne flest, færrest, mindst og størst.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tabeller og enkle diagrammer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre statistiske undersøgelser med forskellige typer data (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle metoder til at indsamle, ordne, beskrive og tolke forskellige typer data, herunder med regneark (vejledende mål)

Sandsynlighed (obligatorisk område)

Undervisningen tager udgangspunkt i dialog om tilfældighed og chance i forbindelse med spil, lege og dataindsamling. I dialogen indgår hverdagsspørgsmål som bl.a.

Er chancen stor eller lille?

Hvad er der størst/mindst chance for?

Mon det er tilfældigt?

Hvad forventer I, der vil ske…?

Hvordan tror I, det vil gå, hvis vi prøver flere gange?

Dialogen bygger på elevernes intuitive chancebegreb og skal bl.a. sigte mod deres forståelse af følgende begrebers betydning i en sandsynlighedsfaglig sammenhæng: Mulig, umulig eller sikkert.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke intuitive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om chancebegrebet (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udtrykke chancestørrelse ud fra eksperimenter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om chanceeksperimenter (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Terninger.jpg

Sandsynlighed i skolen

Ved at anvende simuleringsprogrammer i forbindelse med chanceeksperimenter vil eleverne få mulighed for at arbejde med opgaver, hvor de kan uddrage information fra programmernes data. Få idéer til arbejdet her.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Lav egne jeopardys

Jeopardy i matematik

Denne aktivitet er god i de situationer, hvor der skriftligt og mundtligt skal kommunikeres om/med matematik. Her får du let eleverne i gang med skriftligt at formulere deres egne spørgsmål/regnehistorier og efterfølgende mundtligt besvare hinandens.

Faget i fokus

Fagteamet arbejder.

Det lærende fagteam

Dette modul sætter gennem artikler, forskning, videooplæg m.m. fokus på bl.a. mødekultur, det gode møde og udvikling af fagteamet. Du finder læsestof og konkrete idéer til bl.a. strukturering af, ledelse af og indhold på fagteamets møder med udgangspunkt i faget matematik.
Børn leger

Bevægelse i matematikundervisningen

Bevægelse står på skoleskemaet. Men hvorfor og hvordan? Her finder du idéer til, hvordan arbejdet med bevægelse kan foregå i matematikundervisningen.
Faglige netværk

Matematikfaglige netværk

En måde at kunne opdatere sig inden for faget kunne være at deltage på kurser eller sætte faget, didaktik, emner og nyheder på dagsordenen i fagteamet på skolen. Der findes dog også en række matematikfaglige netværk i Danmark. Her finder du nogle af dem.
Elever arbejder med computer og tablets

Digitale værktøjer i matematik

Digitale værktøjer skal indgå i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen. Beskrivelsen her giver en hjælp til, hvordan man formulere en fælles strategi for brugen af forskellige digitale værktøjer i skolens matematikundervisning.
Evalueringssky
© Troels Gannerup Christensen

Evaluering i matematik

Evaluering er afgørende i læringsmålstyret undervisning. Dels må evalueringen ske på baggrund af formulerede læringsmål, dels giver evalueringen afsæt for at vurdere udbytte og opstille nye mål. Her finder du et oplæg til udvikling af skolens evalueringskultur i matematikundervisningen gennem diskussion i fagteamet.