Geometri og måling (obligatorisk område)

10. klasse

Eleven kan undersøge anvendelser af geometriske sammenhænge og måling i omverdenen

Stofområdet geometri og måling omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Geometriske egenskaber og sammenhænge fokuserer på undersøgelser og beregninger i tilknytning til geometriske figurer.
Geometrisk tegning fokuserer på undersøgelser og geometriske tegnemetoder.
Placeringer og flytninger fokuserer på kurver i koordinatsystemet samt mønstre og symmetrier i omverdenen.
Måling fokuserer på beregninger af omkreds, areal og rumfang.

Obligatorisk

Geometriske egenskaber og sammenhænge (obligatorisk område)

I 4. trinforløb skal undervisningen i geometriske egenskaber og sammenhænge fokusere på geometriske figurers anvendelser i omverdenen.

Eleverne skal kunne undersøge, hvordan plane og rumlige figurer anvendes i bl.a. kunst, design og arkitektur, og hvordan figurernes egenskaber udnyttes. Undersøgelserne baserer sig bl.a. på den viden om figurers egenskaber, som eleverne tidligere har udviklet.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge anvendelser og egenskaber ved geometriske figurer i omverdenen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om geometriske figurers anvendelse i omverdenen (vejledende mål)

Geometrisk tegning (obligatorisk område)

I 4. trinforløb skal undervisningen i geometrisk tegning fokusere på anvendelser af skitser og præcise tegninger i omverdenen.

Eleverne skal fortsat arbejde med fremstillingen og anvendelsen af sådanne tegninger og igennem forløbet blive i stand til at vurdere kvaliteten af egne og andres geometriske tegninger. Det betyder bl.a., at eleverne skal kunne forholde tegningen til den situation, den anvendes i, og til formålet med anvendelsen.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere skitser og præcise tegninger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om skitsers og præcise tegningers anvendelser i omverdenen (vejledende mål)

Placeringer og flytninger (obligatorisk område)

I 4. trinforløb skal undervisningen i placeringer og flytninger fokusere på beskrivelse af placering og bevægelse i omverdenen.

Placeringer og fysiske bevægelser kan bl.a. beskrives ved hjælp af begreber og metoder, som eleverne tidligere har arbejdet med, herunder koordinatsæt, grafer i koordinatsystemet og flytninger. Igennem 4. trinforløb skal eleverne blive i stand til at udnytte disse metoder til at beskrive placeringer og bevægelser i omverdenen. Det kan fx dreje sig om en persons placering beskrevet med koordinater og personens bevægelser beskrevet med flytninger eller den bane, en bold følger, beskrevet med en graf.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive placering og bevægelse i omverdenen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til beskrivelse og analyse af bevægelse i omverdenen (vejledende mål)

Måling (obligatorisk område)

I 4. trinforløb skal undervisningen i måling fokusere på anvendelser af målinger, på beregninger af mål og på angivelser af mål i omverdenen.

I omverdenen foretages i et utal af situationer målinger vedrørende længde, areal, rum, fart m.m. I forløbet skal eleverne blive i stand til at vurdere kvaliteten af og usikkerheden i sådanne målinger. Det kan fx dreje sig om at vurdere præcisionen i en fartmåling, i en beregning af et træs højde eller i angivelsen af en afstand.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere usikkerhed i enkle målinger og beregninger af mål i omverdenen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om anvendelser af målinger i omverdenen herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)

Faget i fokus

Fagteamet arbejder.

Det lærende fagteam

Dette modul sætter gennem artikler, forskning, videooplæg m.m. fokus på bl.a. mødekultur, det gode møde og udvikling af fagteamet. Du finder læsestof og konkrete idéer til bl.a. strukturering af, ledelse af og indhold på fagteamets møder med udgangspunkt i faget matematik.
Børn leger

Bevægelse i matematikundervisningen

Bevægelse står på skoleskemaet. Men hvorfor og hvordan? Her finder du idéer til, hvordan arbejdet med bevægelse kan foregå i matematikundervisningen.
Faglige netværk

Matematikfaglige netværk

En måde at kunne opdatere sig inden for faget kunne være at deltage på kurser eller sætte faget, didaktik, emner og nyheder på dagsordenen i fagteamet på skolen. Der findes dog også en række matematikfaglige netværk i Danmark. Her finder du nogle af dem.
Elever arbejder med computer og tablets

Digitale værktøjer i matematik

Digitale værktøjer skal indgå i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen. Beskrivelsen her giver en hjælp til, hvordan man formulere en fælles strategi for brugen af forskellige digitale værktøjer i skolens matematikundervisning.
Evalueringssky
© Troels Gannerup Christensen

Evaluering i matematik

Evaluering er afgørende i læringsmålstyret undervisning. Dels må evalueringen ske på baggrund af formulerede læringsmål, dels giver evalueringen afsæt for at vurdere udbytte og opstille nye mål. Her finder du et oplæg til udvikling af skolens evalueringskultur i matematikundervisningen gennem diskussion i fagteamet.