Statistik og sandsynlighed (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan vurdere anvendelser af statistik og sandsynlighed

Stofområdet statistik og sandsynlighed omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Statistik fokuserer på analyse af datasæt og på vurdering af statistiske undersøgelser.
Sandsynlighed fokuserer på elevernes anvendelse af statistisk og teoretisk sandsynlighed.

Obligatorisk

Statistik (obligatorisk område)

I 4. trinforløb skal undervisningen i statistik fokusere på mediers anvendelse af statistik.

Igennem forløbet skal eleverne blive i stand at vurdere mediers anvendelse af statistik, herunder grafiske illustrationer og tolkninger af statistik. I arbejdet indgår fortsat viden om muligheder for manipulation med grafiske fremstillinger af data og viden om usikkerhed i stikprøveundersøgelser. Desuden indgår viden om statistiks muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan kritisk vurdere mediers anvendelse af statistik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om statistiks muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag (vejledende mål)

Sandsynlighed (obligatorisk område)

I 4. trinforløb skal undervisningen i sandsynlighed fokusere på, at eleverne kan vurdere anvendelsen af sandsynlighed i omverdenen.

I omverdenen anvendes sandsynligheder både i uformelle og formelle situationer, fx i forbindelse med spil, risikovurderinger og tolkningen af statistiske undersøgelser. Eleverne skal blive i stand til at vurdere, om sådanne anvendelser fx baserer sig på skøn, på statistiske undersøgelser eller på teoretiske beregninger. I tilfælde, hvor angivelsen af sandsynligheder baserer sig på statistiske undersøgelser, skal eleverne kunne forholde sig til den usikkerhed, der kan være forbundet med sandsynlighedsangivelsen.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere anvendelser af sandsynlighed i omverdenen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om anvendelse af sandsynlighed i omverdenen (vejledende mål)

Faget i fokus

Fagteamet arbejder.

Det lærende fagteam

Dette modul sætter gennem artikler, forskning, videooplæg m.m. fokus på bl.a. mødekultur, det gode møde og udvikling af fagteamet. Du finder læsestof og konkrete idéer til bl.a. strukturering af, ledelse af og indhold på fagteamets møder med udgangspunkt i faget matematik.
Børn leger

Bevægelse i matematikundervisningen

Bevægelse står på skoleskemaet. Men hvorfor og hvordan? Her finder du idéer til, hvordan arbejdet med bevægelse kan foregå i matematikundervisningen.
Faglige netværk

Matematikfaglige netværk

En måde at kunne opdatere sig inden for faget kunne være at deltage på kurser eller sætte faget, didaktik, emner og nyheder på dagsordenen i fagteamet på skolen. Der findes dog også en række matematikfaglige netværk i Danmark. Her finder du nogle af dem.
Elever arbejder med computer og tablets

Digitale værktøjer i matematik

Digitale værktøjer skal indgå i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen. Beskrivelsen her giver en hjælp til, hvordan man formulere en fælles strategi for brugen af forskellige digitale værktøjer i skolens matematikundervisning.
Evalueringssky
© Troels Gannerup Christensen

Evaluering i matematik

Evaluering er afgørende i læringsmålstyret undervisning. Dels må evalueringen ske på baggrund af formulerede læringsmål, dels giver evalueringen afsæt for at vurdere udbytte og opstille nye mål. Her finder du et oplæg til udvikling af skolens evalueringskultur i matematikundervisningen gennem diskussion i fagteamet.