Statistik og sandsynlighed (obligatorisk)

4. - 6. klasse

Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder

Stofområdet statistik og sandsynlighed omfatter to færdigheds- og vidensområder:

Statistik fokuserer på anvendelse og tolkning af tabeller og grafiske fremstillinger samt på gennemførsel af egne statiske undersøgelser

Sandsynlighed fokuserer på bestemmelse af statistiske sandsynligheder

Læs mere om statistik og sandsynlighed i faget matematik

Obligatorisk

Statistik (obligatorisk område)

I begyndelsen af trinforløbet skal eleverne arbejde med at beskrive og tolke tabeller og grafiske fremstillinger af data. Heri indgår elevernes beskrivelse og tolkning af egne diagrammer samt grafiske fremstillinger og tabeller fra analoge og digitale medier.

Senere i trinforløbet skal undervisningen give eleverne mulighed for at opstille spørgsmål, de efterfølgende kan besvare gennem statistiske undersøgelser. I disse undersøgelser skal eleverne indsamle, ordne, beskrive og tolke data, de har indsamlet, og formidle resultaterne af deres undersøgelser. Datasøgning og udformning af spørgeskemaer indgår i arbejdet, herunder med digitale værktøjer.

Sidst i trinforløbet sammenligner eleverne datasæt ud fra hyppighed, frekvens og enkle deskriptorer, herunder typetal, variationsbredde og middeltal, herunder med digitale værktøjer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grafisk fremstilling af data (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer (vejledende mål)

Sandsynlighed (obligatorisk område)

I begyndelsen af trinforløbet arbejder eleverne med at forudsige resultater af chanceeksperimenter, begrunde deres gæt, gennemføre eksperimentet og sammenligne resultatet med deres gæt. Dette arbejde tager bl.a. udgangspunkt i chancespil og omfatter udtryk som den umulige hændelse, den sikre hændelse og lige stor chance. I forbindelse med gennemførelsen af eksperimentet skal eleverne kunne anvende hensigtsmæssige måder til at registrere data, herunder brug af hyppighedstabeller.

Senere skal eleverne kunne simulere eksperimenter ved hjælp af digitale værktøjer. I den forbindelse skal eleverne opbygge erfaringer med, hvordan antallet af gentagelser i et eksperiment kan påvirke resultaterne.

Sidst i trinforløbet skal eleverne kunne anvende frekvenser til at beskrive sandsynligheden for enkle hændelser i forbindelse med chanceeksperimenter, spil og statistiske undersøgelser.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til simulering af chanceeksperimenter med digitale værktøjer (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive sandsynlighed ved brug af frekvens (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhængen mellem frekvenser og sandsynlighed (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Sproglig udvikling

Mellemtrin: Hvor stor er chancen?

Gennem forløbet udvikler eleverne deres matematiske tænkning og fagsprog ved at lytte, tale, læse og skrive om udfald og chancer.
Terninger.jpg

Sandsynlighed i skolen

Ved at anvende simuleringsprogrammer i forbindelse med chanceeksperimenter vil eleverne få mulighed for at arbejde med opgaver, hvor de kan uddrage information fra programmernes data. Få idéer til arbejdet her.
Elever arbejder sammen.

Sammenligning af data

Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 6. klasse, hvor der arbejdes med stofområdet statistik og sandsynlighed. Området giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Lav egne jeopardys

Jeopardy i matematik

Denne aktivitet er god i de situationer, hvor der skriftligt og mundtligt skal kommunikeres om/med matematik. Her får du let eleverne i gang med skriftligt at formulere deres egne spørgsmål/regnehistorier og efterfølgende mundtligt besvare hinandens.
Monty Halls Problem
© Troels Gannerup Christensen

Undersøgelse af chancebegrebet i kendt quizprogram

Denne aktivitet stiller eleverne over for at vurdere og undersøge et konkret problem fra et verdenskendt amerikansk quizprogram ved navn "Let's make a deal", hvor værten i mange år hed Monty Hall.
2 fanger

De fangedes dilemma

Denne aktivitet stiller eleverne over for at afprøve og undersøge et dilemma, samt vurdere hvorvidt der kan lægges en strategi.

Faget i fokus

Fagteamet arbejder.

Det lærende fagteam

Dette modul sætter gennem artikler, forskning, videooplæg m.m. fokus på bl.a. mødekultur, det gode møde og udvikling af fagteamet. Du finder læsestof og konkrete idéer til bl.a. strukturering af, ledelse af og indhold på fagteamets møder med udgangspunkt i faget matematik.
Børn leger

Bevægelse i matematikundervisningen

Bevægelse står på skoleskemaet. Men hvorfor og hvordan? Her finder du idéer til, hvordan arbejdet med bevægelse kan foregå i matematikundervisningen.
Faglige netværk

Matematikfaglige netværk

En måde at kunne opdatere sig inden for faget kunne være at deltage på kurser eller sætte faget, didaktik, emner og nyheder på dagsordenen i fagteamet på skolen. Der findes dog også en række matematikfaglige netværk i Danmark. Her finder du nogle af dem.
Elever arbejder med computer og tablets

Digitale værktøjer i matematik

Digitale værktøjer skal indgå i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen. Beskrivelsen her giver en hjælp til, hvordan man formulere en fælles strategi for brugen af forskellige digitale værktøjer i skolens matematikundervisning.
Evalueringssky
© Troels Gannerup Christensen

Evaluering i matematik

Evaluering er afgørende i læringsmålstyret undervisning. Dels må evalueringen ske på baggrund af formulerede læringsmål, dels giver evalueringen afsæt for at vurdere udbytte og opstille nye mål. Her finder du et oplæg til udvikling af skolens evalueringskultur i matematikundervisningen gennem diskussion i fagteamet.