Medier - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

7./8./9. klasse

Elevernes oplevelser og erfaringer med medier fra andre fag samt fra fritiden medtænkes i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Undervisningen sigter mod, at eleverne kan gennemføre en målrettet medieproduktion fra idé til publicering samt gennemføre en målrettet medieanalyse af udvalgte medieprodukter. Eleverne skal udvikle kendskab til de udvalgte medieudtryks potentiale og begrænsninger.

Arbejdet skal munde ud i medieproduktioner i flere mediegenrer. Dette kan eksempelvis være en podcast eller en projektpræsentation.

Hovedvægten lægges på digitale multimodale produkter. Det er centralt, at eleverne kan arbejde målrettet med at udvælge medieudtryk og sammensætte dem til multimodale udtryk. Derudover er det væsentligt, at eleverne kan analysere multimodale udtryk dels ud fra en helhed og dels ud fra sammenhængen mellem de enkelte medieudtryk.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget medier

Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner

Eleven kan vurdere medieproduktioner i et kulturelt perspektiv

Faget i fokus

Tandhjul

Medier valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for valgfaget medier. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Ophavsret,

Korte film om ophavsret

Her finder du fem korte film om ophavsret. Filmene formidler relevant viden for lærerens praksis.

Undervisningsforløb

Billedreportage

Billedreportage

Eleverne skal beskæftige sig med billedet som en udtryksform, der kan skabe en sammenhængende fortælling, og som ved hjælp af andre mediegenrer og medieudtryk kan forstærkes og gøres til et meget stærkt kommunikativt redskab. Forløbet er udviklet i samarbejde med Jan Frydensberg.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.