Musik - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.


Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

7./8./9. klasse

Musikfaget danner basis for at udvikle samspillet mellem skolen og andre relevante institutioner. Dette kan eksempelvis være musik- og kulturskoler, musikforeninger og det professionelle musikliv. Eleverne skal kunne deltage i aktiviteter, der involverer samarbejde med sådanne institutioner uden for skolen.

Elevernes oplevelser og erfaringer med musik fra det obligatoriske forløb samt fra fritiden medtænkes i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Elevernes arbejde i musik skal munde ud i musikalske produkter eller en fremførelse fx en koncert.

Undervisningen i musikudøvelse sigter mod, at eleverne lærer at udtrykke sig musikalsk i fællesskab med hinanden. I undervisningen indgår udøvende såvel som skabende aktiviteter. Det er centralt, at undervisningen tilrettelægges med opmærksomhed på differentiering, så hver enkelt elev kan udfolde sit eget potentiale.

Undervisningen i musikforståelse sigter mod, at eleverne aktivt kan forholde sig til musikkens rolle i samfundet og for den enkelte. Det er centralt, at skolens musikundervisning ses i relation til såvel pædagogiske som kommercielle musiktilbud uden for skolen.

Læs mere om kompetenceområderne i faget musik - valgfag

Eleven kan udtrykke sig musikalsk i fællesskab med andre

Eleven kan vurdere musik og dens funktion i samfundet

Faget i fokus

Undervisningsministeriets logo

Forsøgsprøven i musik forlænget i 2 år

Forsøget med at gå til prøve i valgfaget musik er blevet forlænget, således at det er en mulighed for 9.klasse i skoleårene 2017/18 og 2018/19.
Skolereform

Valgfaget i projektopgaven

Eleven skal inddrage musik i projektopgaven på 9. årgang, såfremt eleven har dette valgfag - men hvordan? Her kan du læse om inddragelse af valgfaget og finde svar på typiske spørgsmål.
It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.

Undervisningsforløb

Underlægningsmusik

Underlægningsmusik (valgfag)

Underlægningsmusik fortæller først og fremmest noget om stemningen, men kan også vidne om tid, sted og sammenhæng i en fortælling. I forløbet anvender eleverne digitale medier til at skabe en fortælling med underlægningsmusik. Forløbet er udviklet i samarbejde med Irene Egeskov Andersen, Bakkevejens skole i Bramming.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Klaver

Becifringsklaver på nettet - styrk øvefasen (valgfag)

Lær at spille en række rytmiske strums på klaver - lige fra rock til latin. Eleven indstuderer via billede og lyd på computeren. Aktiviteten er velegnet til at lære nye strums forud for en sammenspilssituation. Anførte websted er udarbejdet af Jens Stig Olsen, musikpædagog, musiker og komponist samt lektor i musik ved læreruddannelsen i Hjørring.
COLOURBOX1969384.jpg

Tony-b - elektronisk komposition (valgfag)

Lav elektroniske beats direkte på skærmen. Der kan arbejdes med flere akkorder. Aktiviteten er velegnet til at lade eleverne komponere små musikalsk forløb.
dspprogram.JPG
© Jøran Rudi

DSP - skab elektroakustisk musik (valgfag)

Formålet er at skabe elektroakustisk musik med syntetiske eller reale lyde. Programmet DSP er velegnet, fordi det er nemt at anvende og ikke kræver nogen form for programmering.
COLOURBOX2346295.jpg

Kortspil med noder (valgfag)

Find et musikkortspil til fri download. Med kortene kan du spille alle almindelige kortspil - her trænes bare med noder samtidig. Find endvidere forslag til små bevægelseslege med kortene. Kortspillet er velegnet som led i arbejdet med notation.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Forsøgsprøve i musik

Forsøgsprøve,

I skoleåret 2017/18 og 2018/19 er det muligt at deltage i en forsøgsprøve i musik. Prøven er frivillig for eleverne.

Læs mere og find prøvevejledning mv her:

Forsøgsprøve i musik som valgfag
Se en lille kort video om forsøgsprøven i musik