Musikalsk skaben (obligatorisk)

1. - 2. klasse

Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter

Kompetenceområdet musikalsk skaben omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Lydformning tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med at skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder.

Komposition fokuserer på elevernes arbejde med at skabe enkle sange.

Improvisation er centreret omkring elevernes arbejde med at udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre klangkilder.

Bevægelse omhandler elevernes arbejde med at skabe enkle bevægelser til musik.

 

Læs mere om musikalsk skaben i faget musik

Obligatorisk

Lydformning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at undersøge, udvælge og sammensætter lyde og klange til lydillustrationer. Det kan eksempelvis være rim, remser, egne fortællinger eller korte eventyr. Elevernes lydillustrationer skal understrege og udbygge det givne oplæg. Eleverne skal arbejde med både klangflader og pulsfaste lydforløb og med anvendelse af både krop, stemme, digitale medier og andre klangkilder med vekslende fokus.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder, herunder digitale medier (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om klangkilder (vejledende mål)

Komposition (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med at lave egne sange. Eleverne skal lære at eksperimentere med forskellige klangkilder og deres lydkvaliteter med hensyn til mangfoldighed og variationsmuligheder. Det er vigtigt, at det skabende arbejde foregår inden for tydelige, men også udfordrende rammer i forhold til rytmisk kompleksitet, toneomfang, dynamik og tempo. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skabe enkle sange (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkel opbygning af sange (vejledende mål)

Improvisation (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at arbejde med improvisation i skabende processer. Improvisation handler om at skabe et musikalsk produkt af øjeblikkets inspiration og med anvendelse af fri fantasi, men det skal dog foregå inden for klart udstukne rammer med begrænsede valgmuligheder. Improvisation kan eksempelvis foregå via digtesang eller via forskellige lege og eksperimenteringsøvelser på instrumenter og andre klangkilder. Improvisation knyttes til bevægelse, sang og sammenspil. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre klangkilder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om elementer i improvisation (vejledende mål)

Bevægelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at bruge kroppen til at skabe enkle bevægelsesmønstre til musik. Eleverne skal i arbejdet tage udgangspunkt i egne bevægelsesmønstre. Arbejdet med at sætte bevægelser til musik skal foregå inden for tydeligt beskrevne rammer, men med så mange valgmuligheder, at eleverne føler ejerskab over produktet. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhænge mellem musik og bevægelsesudtryk (vejledende mål)

Undervisningsforløb

skipper-skræk.png
© Elzie Segar (rettigheder udløbet)

Kazoo

Lad eleverne spille på kazoo. Forløbet kan strikkes sammen på forskellige måder og kan evt. strækkes ud som et element, der kører sideløbende med andre forløb.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Komposition,

Tekst og lyrik - den lille tekstforfatter

Lad eleverne skrive egne små tekstbidder og rim, som kan erstatte vers og rim i eksisterende kendte børnesange. Læringsaktiviteten er udarbejdet i samarbejde med Bjarne List Nissen.
Bevægelse

Bevægelsesleg - to til overs

Det handler om kunne bevæge sig helt frit til musik. Herudover kan eleverne udvikle spilleteknik og forståelse for at indgå i en musikalsk sammenspilssituation.
Bevægelse
© Bevægelse

Stopdans

Formålet er at variere den kendte version af stopdans eller stoledans, så aktiviteten i højere grad bidrager med faglige udfordringer. Aktiviteten er velegnet til på en meget enkel måde at give selv de mindste elever mulighed for at være medskabende i en musikalsk sammenhæng.

Faget i fokus

It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
musik
© Dansk Komponist Forening. Illustrationer: Thomas Balle

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
Bevægelse

Bevægelse i musiktimerne

I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Springfrøprisen

Springfrøprisen

Springfrøprisen præmierer lærere og elever for kreative projekter i de praktiske/musiske fag i grundskolernes 0.-10. klasse.