Musikforståelse (obligatorisk)

1. - 2. klasse

Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik

Eleverne skal lære at rette deres opmærksomhed mod forskellige former for musik og i forlængelse heraf lære at udtrykke deres associationer. Musikstykkerne udvælges på en sådan måde, at de kan stimulere den musikalske forestillingsevne eller associeres til noget konkret. Det kan eksempelvis være stemninger, naturoplevelser, dyr eller steder. Desuden skal musikstykkerne repræsentere mange genrer, herunder klassisk, rock, opera og jazz. 

Obligatorisk

Musikoplevelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at rette deres opmærksomhed mod forskellige former for musik og i forlængelse heraf lære at udtrykke deres associationer. Musikstykkerne udvælges på en sådan måde, at de kan stimulere den musikalske forestillingsevne eller associeres til noget konkret. Det kan eksempelvis være stemninger, naturoplevelser, dyr eller steder. Desuden skal musikstykkerne repræsentere mange genrer, herunder klassisk, rock, opera og jazz.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan lytte opmærksomt til musik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om aktiv lytning (vejledende mål)

Instrumentkendskab (obligatorisk område)

Eleverne skal lære forskellige instrumenter at kende, herunder deres klang og musikfaglige betegnelse. I undervisningen skal eleverne undersøge spilleteknik, lyddannelse og klang på en stor del af skolens musikinstrumentarium. Eleverne skal desuden præsenteres for forskellige karakteristiske instrumenter og instrumentgrupper i indspillet musik fra forskellige genrer og kulturer. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan genkende klangen af og navngive forskellige typer af instrumenter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskellige typer af instrumenter (vejledende mål)

Undervisningsforløb

March

Lytteinspiration til de mindste

Regimentsmusik er sjovt at gå til, fordi pulsen er særdeles tydelig - musikken er faktisk beregnet til at gå til. Med afsæt i praktiske øvelser arbejdes der med musiklytning og instrumentlære. Forløbet er udarbejdet med inspiration af Ove Steen Smidt.

Faget i fokus

It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
musik
© Dansk Komponist Forening. Illustrationer: Thomas Balle

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
Bevægelse

Bevægelse i musiktimerne

I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Springfrøprisen

Springfrøprisen

Springfrøprisen præmierer lærere og elever for kreative projekter i de praktiske/musiske fag i grundskolernes 0.-10. klasse.