Musikalsk skaben (obligatorisk)

3. - 4. klasse

Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter

Kompetenceområdet musikalsk skaben omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Lydformning tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med at skabe lydillustrationer under anvisning.

Komposition fokuserer på elevernes arbejde med at skabe musik med udgangspunkt i  rytme, sprog og stemmebrug.

Improvisation er centreret omkring elevernes arbejde med at udføre enkle improvisationer med instrumenter.

Bevægelse omhandler elevernes arbejde med at skabe bevægelsesmønstre med sikker puls- og periodefornemmelse.

 

 

Obligatorisk

Lydformning (obligatorisk område)

Eleverne skal fortsat arbejde med at undersøge, udvælge og sammensætte lyde og klange. Eleverne eksperimenterer fortsat med at skabe lydillustrationer, men eleverne skal i stigende grad udfordres via anvisninger og rammer. Eleverne skal lære at arbejde varieret både med og uden brug af it. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skabe lydillustrationer under anvisning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om analoge og digitale udtryksformer (vejledende mål)

Komposition (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at lave små melodier og musikstykker, herunder lave egne raptekster. Arbejdet foregår enkeltvis eller i mindre grupper. Det er væsentligt, at sprog og musik arbejdes sammen, og at hver enkelt elev kan præge arbejdet. Det er centralt, at der indgår skriveprocesser i elevernes arbejde med komposition, herunder nedskrivning af egne tekster.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om stemmens udtryksmuligheder i rytme og sprog (vejledende mål)

Improvisation (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at improvisere på instrumenter i musikalske forløb. Improvisation foregår i form af mellemspil eller improvisationsvers og i forbindelse med arrangement i form af afprøvning af forskellige forspil, instrumenteringer og formforløb. Improvisation foregår fortsat med stemme, på instrumenter og andre klangkilder, men det er væsentligt, at eleverne også kan gøre sig erfaringer med improvisation på melodibaserede instrumenter. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udføre enkle improvisationer med instrumenter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om skalamateriale og form i musikalsk improvisation (vejledende mål)

Bevægelse (obligatorisk område)

Eleverne skal fortsat bruge kroppen til at skabe bevægelsesmønstre til musik, men kravene til kompleksitet og udtryk øges. Eleverne skal i arbejdet med bevægelsesmønstrene udvikle deres puls- og periodefornemmelser ved at skabe bevægelse til musikstykker, som indeholder flere tydelige formled.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skabe bevægelsesmønstre med sikker puls- og periodefornemmelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om musikalske udtryk i bevægelse (vejledende mål)

Undervisningsforløb

ketil.jpg

Soundpainting

Følg to musikere, der laver musik på en særlig måde. De bruger fagter og håndtegn, der kaldes "Soundpainting". I dette forløb lærer eleverne at synge sammen og improvisere ved at følge håndtegnene.
Festsang

Festsange

I forløbet sættes fokus på traditionen omkring festsange. Eleverne laver som led i arbejdet deres egne festsange.

Faglig inspiration

Komposition,

Fra tekstforfatter til sangskriver

Lad eleverne skrive egne små tekster, som passer til et lydspor. Lydsporet kan tilgås via fx mobiltelefon. Læringsaktiviteten er udarbejdet i samarbejde med Bjarne List Nissen.

Faget i fokus

It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
musik
© Dansk Komponist Forening. Illustrationer: Thomas Balle

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
Bevægelse

Bevægelse i musiktimerne

I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Springfrøprisen

Springfrøprisen

Springfrøprisen præmierer lærere og elever for kreative projekter i de praktiske/musiske fag i grundskolernes 0.-10. klasse.