Musikforståelse (obligatorisk)

3. - 4. klasse

Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik

Kompetenceområdet musikforståelse omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Musikoplevelse fokuserer på elevernes evne til at formidle egne musikoplevelser samt på at kunne indgå i en koncertsituation.

Instrumentkendskab omhandler instrumentering i forskellige genrer og instrumenters klang og navne.

Analyse fokuserer på elevernes brug af begreberne formforløb, dynamik og klangfarve i analyseøjemed.

Musikhistorie tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med udvalgte musikeksempler fra primært den vesterlandske musikkultur.

 

Læs mere om musikforståelse i faget musik

Obligatorisk

Musikoplevelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at udtrykke deres musikoplevelser i varierede udtryksformer. Det kan eksempelvis være i rytmik, dans, dramatisering, maleri eller fortælling. De musikeksempler, der præsenteres for eleverne, skal være forholdsvis korte med klare strukturelle præg. Eleverne skal fortsat udtrykke deres musikoplevelse ud fra associationer, men opmærksomheden rettes i stigende omfang mod væsentlige strukturelle træk ved musikken, herunder form, rytme, dynamik og instrumentation.

Eleverne præsenteres for musik i professionel udførelse – indspillet eller levende fremført. Det kan eksempelvis være af professionelle musikere eller af elever fra den lokale musikskole. Eleverne skal efterhånden lære at være fortrolige med tilhørerens rolle i forskellige koncertsituationer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan formidle sin oplevelse af musik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder at udtrykke musikoplevelser på (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan lytte til levende fremført musik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om lytteadfærd ved levende fremført musik (vejledende mål)

Instrumentkendskab (obligatorisk område)

Eleverne skal først og fremmest lære symfoniorkestrets klassiske instrumentarium at kende, men øvrige instrumenter inddrages fortsat. Med udgangspunkt i forskellige typer af instrumenter skal eleverne lære forskellige genrer at kende, således at de kan redegøre for typiske genrebaserede variationer i instrumenteringen. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan genkende klangen af og navngive klassiske instrumenter (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om klassiske instrumenter (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for instrumentering i forskellige genrer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om genrers instrumentering (vejledende mål)

Analyse (obligatorisk område)

Eleverne skal i arbejdet med musikanalyse lære at beskæftige sig med væsentlige strukturelle træk ved udvalgte musikstykker. Almindelig musikalsk fagterminologi, herunder form, dynamik og klangfarve, indføres efterhånden, således at eleverne kan begynde at inddrage fagbegreber i analyseøjemed. Musikanalyse handler om at opløse musikken og undersøge nogle af musikkens bestanddele. Der fokuseres i vid udstrækning på tydelige karakteristika i de valgte musikstykker. Det kan eksempelvis være iørefaldende rytmiske eller melodiske motiver, den valgte instrumentation, dynamik eller det musikalske formforløb. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive elementære formforløb i korte musikstykker (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om formforløb og centrale fagord og begreber (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan analysere dynamik og klangfarve i musik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om dynamik og klangfarve (vejledende mål)

Musikhistorie (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå kendskab til udvalgte klassiske komponister fra musikhistorien. Der lægges vægt på komponisternes musik samt deres liv og virke, som skal sættes ind i en historisk kontekst. I arbejdet med musikhistorie skal eleverne udvide deres genrekendskab. Det er derfor væsentligt, at der udvælges klassiske musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire. Det er centralt, at eleverne som led i arbejdet med musikhistorie tilegner sig viden gennem læsning af fagspecifikke tekster.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for klassiske komponister (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om klassiske komponisters liv og virke (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan genkende og navngive musikalske genrer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om typiske træk ved forskellige musikgenrer (vejledende mål)

Undervisningsforløb

COLOURBOX1750085.jpg

Kom, maj, du søde, milde

Mozart har skrevet melodien til "Kom, maj, du søde, milde". Find inspiration til at spille og synge sangen i musikundervisningen. Det er oplagt at gøre lidt ekstra ud af denne kendte årstidsmelodi, som mange elever formentlig også vil møde ved familiefester.
Symfoniorkestret

Symfoniorkestret - The Young Person's Guide to the Orchestra

I forløbet sættes fokus på instrumenterne i symfoniorkestret. Eleverne opnår instrumentkendskab med udgangspunkt i værket 'The Young Person's Guide to the Orchestra' af Benjamin Britten (1913-76). Musikken er skrevet specielt til og for børn. I forløbet indgår en gratis app til iPad - appen kan dog udelades. Forløbet er udviklet i samarbejde med Bjarne List Nissen.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Computer,
© Theodore Wiprud

New York Philharmonic

Find en masse små spil, som har med symfoniorkestret at gøre. Formålet er at udvikle kendskab til forskellige elementer af den klassiske musik.
Carl Nielsen

Faglig læsning med Carl Nielsen

Aktiviteten er et eksempel på, hvordan faglig læsning kan integreres i musikfaget - fx i forbindelse med Carl Nielsen.
Jul

Santa Lucia

Find inspiration til arbejdet med Lucia. Formålet med modulet er at bringe faglige ord og begreber i spil i forbindelse med arbejdet med Lucia-traditionen.
sang og musik

Analyse af solfasang

Her kan du læse om, hvordan eleverne kan lære at beskrive de elementer, der er i musikken og analysere elementære forløb.

Faget i fokus

It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
musik
© Dansk Komponist Forening. Illustrationer: Thomas Balle

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
Bevægelse

Bevægelse i musiktimerne

I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Springfrøprisen

Springfrøprisen

Springfrøprisen præmierer lærere og elever for kreative projekter i de praktiske/musiske fag i grundskolernes 0.-10. klasse.