Musikalsk skaben (obligatorisk)

5. - 6. klasse

Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Kompetenceområdet musikalsk skaben omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Arrangement fokuserer på elevernes arbejde med at arrangere musik ud fra eksperimenter og egne idéer.

Komposition er centreret omkring elevernes arbejde med at skabe musikalske forløb med afsæt i instrumenter og digitale medier

Improvisation fokuserer på elevernes arbejde med at udføre improvisationer i musikalske forløb.

Bevægelse tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med koreografi.

 

 

Obligatorisk

Arrangement (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at bearbejde musik som led i den praktiske udøvelse. Eleverne skal lave arrangementer af musikforløb ud fra eksperimenter og drøftelser. De kvalificerer løbende det musikalsk skabende arbejde gennem diskussioner, kommentarer og forslag. I undervisningen skal eleverne arrangere og spille musik af forskellig karakter. Ud over at arbejde med den klingende musik skal eleverne også lære at inddrage digitale muligheder og teknikker. Eleverne skal lære at bearbejde musik digitalt, så de kan skabe et selvstændigt udtryk.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan arrangere musik ud fra eksperimenter og egne idéer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om arrangementsteknikker (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan bearbejde musik digitalt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om digitale teknikker til at bearbejde musik (vejledende mål)

Komposition (obligatorisk område)

Arbejdet med komposition foregår fortrinsvis med brug af instrumenter og it med forskellig vægtning i henhold til det enkelte undervisningsforløb

Eleverne skaldog fortsat inddrage deres stemme i det skabende arbejde med komposition. Eleverne skal arbejde med at skabe egne numre, som kan indgå i klassens repertoire, og som kan bruges ved fælles optræden. I arbejdet  inddrages digitale enheder med deres særlige muligheder for at fastholde og redigere et musikalsk forløb. Det er fortsat centralt, at der indgår skriveprocesser i elevernes arbejde med komposition, herunder nedskrivning af egne tekster. Komposition er en integreret del af musikudøvelsen.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i instrumenter og digitale medier (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle musikstykkers formål og struktur og instrumenter og digitale mediers udtryksmuligheder (vejledende mål)

Improvisation (obligatorisk område)

Kravene til elevernes improvisation øges, således at eleverne efterhånden lærer at improvisere over fastlagte akkordforløb med brug af improvisationsskalaer. Det er væsentligt, at improvisationen foregår inden for fastlagte musikalske rammer, hvor valgmulighederne er overskuelige. I forbindelse med improvisation skal eleverne træne deres gehør.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan improvisere i musikalske forløb (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om opbygning i musikalsk improvisation (vejledende mål)

Bevægelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at arbejde med koreografi og bevægelsesmønstre, der kan udvikles til egentlige danse. Koreografi handler i bred forstand om at sammensætte sekvenser af bevægelse. Eleverne skal arbejde i større eller mindre grupper med skabelse af koreografier, der kan bruges og sammensættes til større serier og desuden indgå i sammenhæng med musikudøvelse.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sammensætte bevægelsesmønstre koreografisk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om koreografi (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Underlægningsmusik

Underlægningsmusik

Underlægningsmusik fortæller først og fremmest noget om stemningen, men kan også vidne om tid, sted og sammenhæng i en fortælling. I forløbet anvender eleverne digitale medier til at skabe en fortælling med underlægningsmusik. Forløbet er udviklet i samarbejde med Irene Egeskov Andersen, Bakkevejens skole i Bramming.
COLOURBOX4221565.jpg

Rap og hip hop

Forløbet tager afsæt i rap og inddrager computeren som et naturligt led. Forløbet handler om via digitale medier at skabe sit eget akkompagnement og samtidig eller i forlængelse heraf lave en tekst, som kan rappes i forhold til rytmen.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

COLOURBOX3139017.jpg

Hip hop - skab dit eget beat

Formålet er at lade eleverne lave deres eget lydforløb, som efterfølgende kan anvendes i en musikalsk sammenhæng. Aktiviteten er velegnet, fordi den på en enkel måde kan danne afsæt for at arbejde videre med egne raptekster.
COLOURBOX1969384.jpg

Tony-b - elektronisk komposition

Lav elektroniske beats direkte på skærmen. Der kan arbejdes med flere akkorder. Aktiviteten er velegnet til at lade eleverne komponere små musikalsk forløb.
dspprogram.JPG
© Jøran Rudi

DSP - skab elektroakustisk musik

Formålet er at skabe elektroakustisk musik med syntetiske eller reale lyde. Programmet DSP er velegnet, fordi det er nemt at anvende og ikke kræver nogen form for programmering.

Faget i fokus

It

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i musikundervisningen.
Debat

Kurser, debat og info

Orienter dig i det musikfaglige miljø. Her kan du finde kurser og efteruddannelse, rapporter, indsendte bidrag, musikrelaterede blogs mv.
musik
© Dansk Komponist Forening. Illustrationer: Thomas Balle

Fem spor i ny dansk musik

Et gratis digitalt læremiddel om ny dansk musik i skolen på 3.- 6. klassetrin. Ny dansk musik” og ”Samarbejde med musikskolen” og ”Klassisk musik” og ”Elektronisk musik” og ”Musiklytning”
Samarbejdspartner,

Musikskolen og folkeskolen - et samarbejde

Med den nye skolereform blev der sat øget fokus på samarbejdet med musik- og kulturskolerne. Find relevante oplysninger samt inspiration i det udviklingsarbejde, som har været sat i gang.
Bevægelse

Bevægelse i musiktimerne

I de tilhørende moduler på denne side finder du inspiration til, hvordan du kan få eleverne ud på gulvet og måske få pulsen lidt op. Eleverne skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. hver dag - hvorfor ikke gøre det som led i musikundervisningen?
Musiklokale

Musiklokalet

Find videoer med inspiration til indretning af musiklokalet.
Sang

Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Springfrøprisen

Springfrøprisen

Springfrøprisen præmierer lærere og elever for kreative projekter i de praktiske/musiske fag i grundskolernes 0.-10. klasse.