Økonomi (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

Kompetenceområdet økonomi omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

 

Privatøkonomi fokuserer på privatøkonomiske problemstillinger med udgangspunkt i elevernes egen økonomi.

Økonomiske sammenhænge har fokus på mål og midler i den økonomiske politik og sammenhængen i det økonomiske kredsløb.

Økonomisk udvikling fokuserer på økonomisk vækst og bæredygtighed.

Økonomi og velfærd fokuserer på forskellige velfærdsproblematikker og velfærdsmodeller i en økonomisk globalisering.

Obligatorisk

Privatøkonomi (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå viden om økonomiske muligheder for den enkelte og konsekvenserne af forskellige økonomiske valg, fx i forhold til uddannelse, arbejde og indtægt, forbrug og låntagning. De skal opnå forståelse for, hvilke muligheder der er for at agere som fx politisk forbruger samt for forholdet mellem den enkelte husholdning og de andre sektorer i det økonomiske kredsløb.

Rollen som forbruger kan også anskues sociologisk, hvor forbrugsvalg kan ses som udtryk for livsstilsvalg, der igen kan ses i sammenhæng med tilhørsforhold til forskellige grupper/segmenter.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan tage stilling til egen økonomi og rollen som forbruger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om privatøkonomiske problemstillinger og forbrugeradfærd (vejledende mål)

Økonomiske sammenhænge (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med samfundsøkonomiske mål, som fx er spørgsmål omkring vækst, beskæftigelse, statens indtægter og udgifter, betalingsbalance m.v. De samfundsøkonomiske mål og de muligheder, der er politisk for at påvirke samfundsøkonomien, analyseres.

Det økonomiske kredsløb kan anvendes som model for at anskueliggøre de økonomiske sammenhænge mellem forskellige sektorer i økonomien.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere mål og midler i forhold til økonomisk politik (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samfundsøkonomiske mål og midler og de forskellige sektorers sammenhæng i det økonomiske kredsløb (vejledende mål)

Økonomisk udvikling (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med problemstillinger, der vedrører økonomisk vækst og konjunkturudvikling, og opnå forudsætninger for at tage stilling til disse.

Eleverne skal samtidig opnå en forståelse for sammenhænge mellem innovation, økonomisk vækst og bæredygtighed. Både vækst og bæredygtighed er omstridte begreber, hvor det er relevant at inddrage forskellige forståelser af og holdninger til disse.

Økonomisk vækst ses ofte som en modsætning til miljømæssig bæredygtig udvikling, samtidig med at mange opfatter vækst som et mål i den økonomiske udvikling. Det er derfor relevant at undersøge og diskutere begrebet bæredygtig vækst.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan tage stilling til problemstillinger vedrørende økonomisk vækst og bæredygtighed (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om den samfundsøkonomiske udvikling, innovation og bæredygtighed (vejledende mål)

Økonomi og velfærd (obligatorisk område)

Eleverne skal kunne diskutere forudsætninger for velfærdsstater i en økonomisk globalisering. De forskellige typer af velfærdsstater bruges i denne diskussion.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere velfærdsproblematikker i sammenhæng med økonomisk globalisering (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskellige velfærdsmodeller, arbejdsmarked og økonomisk globalisering (vejledende mål)

Faget i fokus

Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - alle loves moder.

Grundloven er alle loves moder. I dette modul får du forslag til undervisningen, historie, video og links til relevante undervisningsforløb.
Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - hvem skal bestemme?

I dette temamateriale fra Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling kan eleverne fordybe sig i grundlovens historie samt udarbejde deres eget bud på væsentlige elementer i en grundlov tilpasset dem.
Det økonomiske kredsløb.JPG
© De økonomiske vismænd

Det økonomiske kredsløb

Hvordan hænger samfundsøkonomien sammen? Hvad har husholdninger, banker, stat osv. med hinanden at gøre? Hvilken rolle har penge og hvordan flyder penge, varer og tjenesteydelser rundt i kredsløbet.
Logo DK Statistik
© Danmarks Statistik

Brug Danmarks Statistik i undervisningen

På DST's hjemmeside har man gratis adgang til et væld af statistisk materiale. Fra befolkningens demografiske sammensætning til statens finanser og C02-udledning. Det hele kan ses i grafer og animationer.