Samfundsfaglige metoder (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

Kompetenceområdet samfundsfaglige metoder omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

 

Undersøgelsesmetoder fokuserer på at kunne anvende samfundsfaglige metoder på baggrund af en problemformulering.

Formidling fokuserer på at kunne anvende digitale medier og andre kulturteknikker til formidling. Kildeanvendelse fokuserer på at kunne udvælge og kritisk anvende kilder i en undersøgelse.

Sproglig udvikling fokuserer på at kunne anvende skrift og tale inden for fagets områder.

Obligatorisk

Undersøgelsesmetoder (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at lave samfundsfaglige undersøgelser. Eleverne skal kunne formulere et problem, der skal undersøges, og vælge at bruge relevante metoder i undersøgelsen af problemstillingen.

Der kan bl.a. arbejdes med enkle empiriske undersøgelser, som eleverne selv foretager ved fx at lave spørgeskemaundersøgelser og interviews.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre en samfundsfaglig undersøgelse på baggrund af en problemformulering (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelsesmetoder (vejledende mål)

Formidling (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at formidle resultater af gennemførte undersøgelser ved hjælp af kulturteknikker og digitale medier, fx ved udarbejdelse af produkter, der kan anvendes til at understøtte deres faglige pointer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende kulturteknikker til formidling af undersøgelser og faglig kommunikation (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om brug af kulturteknikker, herunder digitale medier til formidling (vejledende mål)

Kildeanvendelse (obligatorisk område)

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan kritisk udvælge og anvende kilder i undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om søgning og kritisk anvendelse af kilder i samfundsfag (vejledende mål)

Sproglig udvikling (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at anvende fagets begreber i skrift og tale, og de skal opnå en forståelse af fagets teksters formål og struktur.

Der arbejdes med faglig læsning i faget, og med mundtlig formidling.

Der arbejdes med, hvordan man mundtligt og på skrift kan indgå i en demokratisk diskussion, der kan foregå både i klassen og i forskellige medier, herunder fx sociale medier.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur (vejledende mål)

Faget i fokus

Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - alle loves moder.

Grundloven er alle loves moder. I dette modul får du forslag til undervisningen, historie, video og links til relevante undervisningsforløb.
Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - hvem skal bestemme?

I dette temamateriale fra Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling kan eleverne fordybe sig i grundlovens historie samt udarbejde deres eget bud på væsentlige elementer i en grundlov tilpasset dem.
Det økonomiske kredsløb.JPG
© De økonomiske vismænd

Det økonomiske kredsløb

Hvordan hænger samfundsøkonomien sammen? Hvad har husholdninger, banker, stat osv. med hinanden at gøre? Hvilken rolle har penge og hvordan flyder penge, varer og tjenesteydelser rundt i kredsløbet.
Logo DK Statistik
© Danmarks Statistik

Brug Danmarks Statistik i undervisningen

På DST's hjemmeside har man gratis adgang til et væld af statistisk materiale. Fra befolkningens demografiske sammensætning til statens finanser og C02-udledning. Det hele kan ses i grafer og animationer.