Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

 

Kultur fokuserer på forskellige måder at beskrive og analysere kultur på, og forskellige holdninger til den kulturelle udvikling.

Social differentiering fokuserer på, hvordan sociale forskelle og grupper i samfundet beskrives.

Identitet og fællesskab fokuserer på forholdet mellem den enkeltes identitet og tilhørsforhold til en eller flere grupper.

Obligatorisk

Kultur (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå en forståelse af, at der er forskellige måder at beskrive og analysere kultur på, og at der er forskellige holdninger til den kulturelle udvikling. Eleverne skal kunne beskrive og analysere kulturelle grupper og fænomener med anvendelse af faglige begreber.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere kulturs betydning for individ og samfund (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskellige opfattelser af kultur og kulturbegreber (vejledende mål)

Social differentiering (obligatorisk område)

Social differentiering handler om, hvordan sociale forskelle opstår og beskrives i samfundet. Social differentiering kan handle om økonomiske forskelle, men også om arbejdsdeling i samfundet, social status og forskelle i hverdagskulturer og livsstile m.v.

Eleverne skal opnå en forståelse af, at begreber som fattigdom og ulighed og sociale klasser er begreber, som er omstridte både i en politisk og faglig sammenhæng. Der skal derfor arbejdes med forskellige faglige og politiske tilgange til spørgsmål om social differentiering.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere problemstillinger vedrørende social differentiering (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskellige metoder og begreber til at beskrive social differentiering i samfundet (vejledende mål)

Identitet og fællesskab (obligatorisk område)

Eleverne skal kunne bruge faglige begreber i en diskussion af, hvordan den enkelte påvirkes af og påvirker de fællesskaber, man indgår i.

Der bygges videre på begreber om socialisering, der indgår i Fælles Mål for 8. og 9. klasse.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere sammenhænge mellem identitet og fællesskab, for den enkelte og samfundet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samspillet mellem den enkeltes identitet og tilhørsforhold til sociale grupper og fællesskaber (vejledende mål)

Faget i fokus

Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - alle loves moder.

Grundloven er alle loves moder. I dette modul får du forslag til undervisningen, historie, video og links til relevante undervisningsforløb.
Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - hvem skal bestemme?

I dette temamateriale fra Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling kan eleverne fordybe sig i grundlovens historie samt udarbejde deres eget bud på væsentlige elementer i en grundlov tilpasset dem.
Det økonomiske kredsløb.JPG
© De økonomiske vismænd

Det økonomiske kredsløb

Hvordan hænger samfundsøkonomien sammen? Hvad har husholdninger, banker, stat osv. med hinanden at gøre? Hvilken rolle har penge og hvordan flyder penge, varer og tjenesteydelser rundt i kredsløbet.
Logo DK Statistik
© Danmarks Statistik

Brug Danmarks Statistik i undervisningen

På DST's hjemmeside har man gratis adgang til et væld af statistisk materiale. Fra befolkningens demografiske sammensætning til statens finanser og C02-udledning. Det hele kan ses i grafer og animationer.