Økonomi (obligatorisk)

8. - 9. klasse

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

Kompetenceområdet økonomi omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Privatøkonomi og forbrugeradfærd fokuserer på privatøkonomiske problemstillinger med udgangspunkt i elevernes egen økonomi.

Velfærdsstater fokuserer på centrale velfærdsprincipper og velfærdsmodeller.

Samfundsøkonomiske sammenhænge fokuserer på det økonomiske kredsløb, herunder erhvervsstrukturer i Danmark og i verden og globaliseringens betydning herfor.

Markedsøkonomi og blandingsøkonomi fokuserer på udbuds- og efterspørgselsmekanismer, samt hvordan markeder virker.

Økonomisk vækst og bæredygtighed fokuserer på sammenhængen mellem økonomisk vækst, bæredygtighed og innovation.

 Læs mere om økonomi i faget samfundsfag

Obligatorisk

Privatøkonomi og forbrugeradfærd (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå viden om økonomiske muligheder for den enkelte og konsekvenserne af forskellige økonomiske valg, fx i forhold til uddannelse, arbejde og indtægt, forbrug og låntagning. De skal opnå forståelse for, hvilke muligheder der er for at agere som fx politisk forbruger samt for forholdet mellem den enkelte husholdning og de andre sektorer i det økonomiske kredsløb.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere rollen som forbruger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forbrugeradfærd, forbrugerroller og forbrugerrettigheder (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive privatøkonomiske problemstillinger og valgmuligheder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om privatøkonomiske begreber (vejledende mål)

Velfærdsstater (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at forholde sig til velfærdsmodeller og velfærdsprincipper og kunne bruge velfærdsmodellerne som grundlag for at diskutere, hvordan velfærdssamfundet kan organiseres i fremtiden. I undervisningen skelnes mellem fx universelle, liberale og forsikringsbaserede modeller.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forklare opbygningen af velfærdsstater på baggrund af velfærdsprincipper (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om typer af velfærdsstater (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere velfærdsstat i økonomisk globalisering (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om økonomisk globalisering (vejledende mål)

Samfundsøkonomiske sammenhænge (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå en forståelse for globaliseringens betydning for erhvervsstrukturen, herunder fordelingen mellem forskellige faggrupper og krav til uddannelsesniveau, og hvordan det påvirker det danske arbejdsmarked. Eleverne skal kunne forholde sig til, hvordan danske og multinationale virksomheder agerer i den globale konkurrence, og hvordan den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet fungerer og påvirkes af globaliseringen. Eleverne skal kunne forholde sig til, hvordan forskellige gruppers interesser tilgodeses i det økonomiske kredsløb.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om grundlæggende sammenhænge i det økonomiske kredsløb (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for betydning af økonomisk globalisering for det danske arbejdsmarked (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om erhvervsstruktur og arbejdsmarkedsforhold, herunder den danske arbejdsmarkedsmodel (vejledende mål)

Markedsøkonomi og blandingsøkonomi (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå en forståelse for, at markedet er den centrale økonomiske mekanisme i markedsøkonomien. Eleverne skal lære at anvende begreber som udbud og efterspørgsel til at beskrive, hvordan markedet virker. Eleverne skal opnå viden om markedsregulering og blandingsøkonomi og forholdet mellem den offentlige og private sektor.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan bruge begreberne udbud og efterspørgsel til at beskrive, hvordan markeder fungerer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om centrale principper i markedsøkonomien (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere regulering af markedskræfterne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om markedsøkonomi og blandingsøkonomi (vejledende mål)

Økonomisk vækst og bæredygtighed (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med problemstillinger, der vedrører økonomisk vækst og konjunkturudvikling og opnå forudsætninger for at tage stilling til disse. Eleverne skal samtidig opnå en forståelse for innovation som en forudsætning for økonomisk vækst og bæredygtighed, og de skal derfor kunne redegøre for sammenhænge mellem innovation, økonomisk vækst og bæredygtighed.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem innovation og økonomisk vækst (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om økonomisk konjunkturudvikling og innovation (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Penge_COLOURBOX1671474.jpg
© Colourbox

Finansloven

En af Folketingets vigtigste opgaver er at bestemme, hvad staten skal bruge sine penge på. Det er normalt der, hvor de politiske partier krydser flest klinger.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter.

vismandsportalen.JPG

Vismandsportalen - få styr på det økonomiske kredsløb

Formålet med denne aktivitet er at gennemføre et interaktivt forløb, der giver en forståelse for det økonomiske kredsløb. Aktiviteten er udviklet af de økonomiske vismænd via Vismandsportalen.
Forbrug

Den politiske forbruger

Som forbruger kan man være med til at påvirke hvordan de varer man forbruger produceres gennem valg. Men den ”politiske forbruger” har også begrænsninger i forhold til andre former for politisk deltagelse.
den danske model lo da_0.jpg
© ug.dk

Dyk ned i den danske model

Formålet med dette modul er, at eleverne får viden om hvordan er det danske arbejdsmarked er indrettet, og hvilke styrker og svagheder det giver Danmark i en verden præget at globale muligheder og risici.

Faget i fokus

Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - alle loves moder.

Grundloven er alle loves moder. I dette modul får du forslag til undervisningen, historie, video og links til relevante undervisningsforløb.
Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - hvem skal bestemme?

I dette temamateriale fra Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling kan eleverne fordybe sig i grundlovens historie samt udarbejde deres eget bud på væsentlige elementer i en grundlov tilpasset dem.
Det økonomiske kredsløb.JPG
© De økonomiske vismænd

Det økonomiske kredsløb

Hvordan hænger samfundsøkonomien sammen? Hvad har husholdninger, banker, stat osv. med hinanden at gøre? Hvilken rolle har penge og hvordan flyder penge, varer og tjenesteydelser rundt i kredsløbet.
Logo DK Statistik
© Danmarks Statistik

Brug Danmarks Statistik i undervisningen

På DST's hjemmeside har man gratis adgang til et væld af statistisk materiale. Fra befolkningens demografiske sammensætning til statens finanser og C02-udledning. Det hele kan ses i grafer og animationer.