Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk)

8. - 9. klasse

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Socialisering fokuserer på, hvordan individer gennem socialiseringen påvirkes af at indgå i forskellige sociale grupper og fællesskaber.

Kultur fokuserer på forskellige måder at beskrive og analysere kultur på, og at der er forskellige holdninger til den kulturelle udvikling.

Social differentiering fokuserer på forskellige samfundsfaglige og politiske tilgange til spørgsmål om social og kulturel stratifikation.

Læs mere om sociale og kulturelle forhold i faget samfundsfag

Obligatorisk

Socialisering (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå en forståelse af, hvordan individer i deres identitetsdannelse gennem socialiseringen påvirkes af, at de indgår i forskellige sociale og kulturelle grupper og fællesskaber. De skal kunne anvende og diskutere begreber om socialisering og identitet.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om socialisering (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse (vejledende mål)

Kultur (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå en forståelse af, at der er forskellige måder at beskrive og analysere kultur på, og at der er forskellige holdninger til den kulturelle udvikling. Eleverne skal kunne beskrive og analysere kulturelle grupper og fænomener med anvendelse af faglige begreber.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kultur og kulturbegreber (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kulturel globalisering (vejledende mål)

Social differentiering (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå en forståelse af, at begreber som fattigdom og ulighed og sociale klasser er begreber, som er omstridte både i en politisk og faglig sammenhæng. Det er derfor vigtigt at arbejde med forskellige faglige og politiske tilgange til spørgsmål om social og kulturel stratifikation. Eleverne skal lære at genkende og forholde sig til harmoni- eller konfliktsyn på samfundet i den politiske debat. Der skal også arbejdes med integrationsbegreber og forskellige opfattelser af begreber som assimilation og pluralistisk integration, så eleverne lærer at anvende disse i arbejdet med sociale problemstillinger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om social differentiering (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i verden med begreber og data (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om beskrivelse og måling af social lighed og ulighed (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Filmstribe
© Styrelsen for It og Læring / Sonja Salminen

Forbrydelse og straf - og filmen "Iwawa"

I dette undervisningsforløb arbejdes der med begrebet forbrydelse og straf ud fra filmen "Iwawa", som er en af Danidas Verdensfilm. Udgangspunktet er Jean De Dieu og Nsengiyaremye Gilbert, der begge har overtrådt loven. De er blevet sendt til en lille ø i Rwanda for at blive genopdraget. Undervisningsforløbet består af 4 dele. Der er både film, klasseundervisning og individuelt arbejde med web 2.0. Scroll nedad for at se forløbet. Forløbet er udarbejdet for Danida.
Globalt perspektiv logo rambøll
© Rambøll

Skrøbelige stater og flygtningestrømme - undervisningsforløb med globalt fokus

"Skrøbelige stater og flygtningestrømme" er et globalt inspirationsforløb i faget samfundsfag, som har fokus på dansk udenrigspolitik i et globalt perspektiv. Eleverne arbejder med begreberne flygtning og migrant, Danmarks forpligtelser i forhold til FN’s Flygtningekonvention samt regeringens udenrigspolitiske strategi for udviklingsarbejde. Desuden kommer eleverne til at stifte kendskab til begrebet ”skrøbelig stat” i en sammenligning mellem Somalia og Danmark på baggrund af statistisk materiale.

Faget i fokus

Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - alle loves moder.

Grundloven er alle loves moder. I dette modul får du forslag til undervisningen, historie, video og links til relevante undervisningsforløb.
Vandrehal.GRUNDLOV 5.Fotograf_Thorkild Jensen.jpg
© Thorkild Jensen, Folketinget.dk

Grundloven - hvem skal bestemme?

I dette temamateriale fra Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling kan eleverne fordybe sig i grundlovens historie samt udarbejde deres eget bud på væsentlige elementer i en grundlov tilpasset dem.
Det økonomiske kredsløb.JPG
© De økonomiske vismænd

Det økonomiske kredsløb

Hvordan hænger samfundsøkonomien sammen? Hvad har husholdninger, banker, stat osv. med hinanden at gøre? Hvilken rolle har penge og hvordan flyder penge, varer og tjenesteydelser rundt i kredsløbet.
Logo DK Statistik
© Danmarks Statistik

Brug Danmarks Statistik i undervisningen

På DST's hjemmeside har man gratis adgang til et væld af statistisk materiale. Fra befolkningens demografiske sammensætning til statens finanser og C02-udledning. Det hele kan ses i grafer og animationer.