Kultur og samfund (obligatorisk)

7./8./9. klasse

Eleven kan bruge sit spansk i kulturelle sammenhænge

Kultur og samfund omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Kulturforståelse fokuserer på elevernes viden om hverdagskultur og levevilkår i spansktalende lande.

Kultursammenligning fokuserer på elevernes begyndende viden om ligheder og forskelle mellem deres egen kultur og kulturerne i spansktalende lande. 

Informationssøgning fokuserer på elevernes færdigheder i selvstændigt at søge informationer om emner relaterede til spansksprogede kulturer.

Kulturelle omgangsformer fokuserer på elevernes færdigheder i at begå sig i en spansksproget kulturel kontekst.

Læs mere om kultur og samfund i faget spansk

 

Obligatorisk

Kulturforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal i undervisningen arbejde med hverdagskultur, som den viser sig i forskellige spansktalende lande. Det vil sige, at undervisningen skal omhandle emner som dagligdagsrutiner, skole, arbejde og fritid, højtider og traditioner mm. Der skal inddrages forskellige materialer som film, lydfiler, musik, billeder og forskellige teksttyper, der bibringer eleverne forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold i den spansktalende verden.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forstå hverdagssituationer i en spansksproget kontekst (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om hverdagskultur og levevilkår i spansktalende lande (vejledende mål)

Kultursammenligning (obligatorisk område)

Det forskelligartede materiale, der anvendes i undervisningen, skal samles i overordnede temaer, som giver anledning til sammenligninger mellem egen og andres kulturer. Herigennem skal der løbende åbnes for iagttagelser og samtaler vedrørende holdninger til såvel egen som andres kulturelle baggrunde.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sammenligne egen kultur med spansksprogede kulturer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ligheder og forskelle på egen og spansksprogede kulturer (vejledende mål)

Informationssøgning (obligatorisk område)

It og medier skal inddrages i undervisningen. Eleverne skal kunne søge informationer om Spanien og Latinamerika i trykte og digitale medier, så de får en opdateret viden om aktuelle forhold i disse lande. Søgningen foregår på dansk eller engelsk i begyndelsen af forløbet, men gradvist skal eleverne prøve at søge på spansksprogede hjemmesider. De kan fx finde billeder, sangtekster, sportsnyheder, filmklip og information om turistattraktioner.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan søge og finde informationer om spansktalende områder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkel informationssøgning om spansk (vejledende mål)

Kulturelle omgangsformer (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå kendskab til kulturelle omgangsformer i spansksprogede lande. Ved hjælp af tekster og andre typer undervisningsmateriale og gentagne situationsspil skal de lære, hvordan man tiltaler folk, hvordan man opfører sig i mødet med andre mennesker på tværs af alder, køn og kulturer, samt hvordan man udviser respekt for mennesker, der kommer fra en fremmed kultur. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere situationstilpasset i en spansksproget kontekst (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om høfligheds- og omgangsformer på spansk (vejledende mål)

Faget i fokus

Tandhjul

Spansk valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget 1-årigt spansk valgfag. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.