Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

Bh. kl. - 3. klasse

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne udvikler en grundlæggende forståelse af, hvilke faktorer der fremmer sundhed og trivsel i deres egne liv. Det er i den forbindelse vigtigt, at eleverne udvikler en bevidsthed om sundhed som et bredt og positivt begreb samt anerkendelse af og respekt for menneskers forskelligheder i forhold til køn, krop, psyke, samt social- og familieliv. 

Hovedvægten lægges på elevernes nære omverden og egne erfaringer. Det skal ske med inddragelse af viden og forklaringer, der passer til elevernes forskellige alder og modenhed.

Det er centralt, at elevernes viden om egne rettigheder og handlemuligheder i forhold til at fremme sundhed og trivsel inddrages i undervisningen.   

Læs mere om kompetenceområderne i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Eleven kan forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv

Eleven kan samtale om mangfoldighed i forhold til krop og køn med udgangspunkt i eget liv

4. - 6. klasse

Undervisningen skal bidrage til at videreudvikle elevernes forståelse af samspillet mellem sundhed, trivsel, livsstil og levevilkår. Det er i denne sammenhæng vigtigt at bidrage til eleverne bevidsthed om, hvordan børn og unge kan påvirkes af samfundsmæssige og kulturelle normer og idealer for sundhed, køn, krop og seksualitet.     

Hovedvægten lægges fortsat på elevernes nære omverden og egne erfaringer, men gradvist inddrages bredere perspektiver, hvor eleverne skal forholde sig til skolen og lokalmiljøet. Når undervisningen sætter fokus på områder, der går tæt på elevernes egne liv, skal dette ske i et trygt socialt rum med respekt for elevernes forskelligheder.

Det er centralt, at elevernes egne erfaringer, undren og overvejelser om handlemuligheder i forhold til at fremme sundhed og trivsel er omdrejningspunkt for undervisningen. Eleverne skal i den forbindelse gøre sig erfaringer med at afprøve sundhedsfremmende initiativer.

 

Læs mere om kompetenceområderne i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Eleven kan fremme sundhed og trivsel på skolen

Eleven kan analysere mangfoldighed i krop, køn og seksualitet

7. - 9. klasse

Undervisningen skal bidrage til at udvikle elevernes forståelse af sundhed, trivsel og seksualitet som væsentlige aspekter af menneskets liv, der påvirkes af det samfund, man lever i. Undervisningens udgangspunkt er fortsat et bredt og positivt sundhedsbegreb, hvor der sættes fokus på såvel livskvalitet og trivsel som viden om sundhedsmæssige faktorer, der er særligt relevante for unge.

Hovedvægten lægges på kulturelle, sociale og samfundsmæssige dimensioner af sundhed. Overvejelser vedrørende rettigheder, ulighed og demokrati skal inddrages. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at disse komplekse forhold kobles til elevernes egne erfaringer, undren og nære miljø for at skabe muligheder for identifikation og engagement for eleverne.    

Det er centralt, at eleverne udvikler en forståelse af dem selv som aktive og kompetente deltagere i processer, der kan fremme trivsel og sundhed for dem selv og andre.  

Læs mere om kompetenceområderne i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder

Eleven kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv

Emner i fokus

Sex og Samfund
© Sex og Samfund

Bedre seksualundervisning

På denne side kan du finde Sex og samfunds oversigter over materialer fx baggrundslitteratur, film og materialer til download, som kan bruges direkte i undervisningen.
dreng.jpg

Ændringer i familien

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.
Sex & Samfund
© Sex & Samfund

Destination Trivsel

Sæt fokus på seksualundervisning og trivselsfremme i en bred vifte af de skemalagte fag i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.
Sex & Samfund
© Sex & Samfund

Seksualundervisning i det multietniske klasserum

Undervisningsmaterialer om seksualitet, køn, krop og kærlighed, der er målrettet klasser med høj andel af minoritetsetniske unge. Materialerne sætter fokus på at udfordre sociale normer i unges liv.
selvskade
© Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade og sektionen for læringsteknologi i Region Hovedstaden med støtte fra Trygfonden.

Nu kan lærere hjælpe elever, der skader sig selv

Her kan du finde inspiration og gode råd til, hvordan du som lærer kan gribe det an, hvis du har en elev, der skader sig selv.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Billede til SSF
© Kræftens bekæmpelse

OM ALKOHOL

OM ALKOHOL er et tværfagligt undervisningsmateriale for elever i 7.-9. klasse. Materialet sætter fokus på en bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg.
Billede til SSF
© Kræftens bekæmpelse

Klar.Parat.Solsmart!

Klar.Parat.Solsmart! sætter fokus på solbeskyttelse gennem leg blandt elever i 0.-3. klasse. Materialet er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampgane i samarbejde med pædagoger og lærere, der arbejder med børn i indskolingen. Materialet er gratis og kan downloades på www.solsmart.dk.
Manchetbillede

På nettet!

Livet på nettet – glæder og udfordringer.
Online

Online

Hvordan har vi det alle godt på nettet? Det kan filmen "Online" være med til at opklare.
Udfordringen

Udfordringen

Et dilemma – hvad nu? Onlinespillet "Udfordringen" guider unge i deres følelsesliv.
En jeg holder af
© Psykiatrifonden

Reach Out

I Reach Out anvendes 'Styrker', som konkret værktøj til at løfte klassens og den enkelte elevs mentale sundhed. Her får du forslag til to læringsaktiviteter på 5.-9. klassetrin.
Snak om det
© Psykiatrifonden

Grænseøvelse

Grænseøvelsen øger elevernes evne til at mærke egne grænser samt skaber en bevidsthed om at der er forskel på, hvor ens grænser går.
hella_joof.jpg
© Hella Joof

Retten til at være den, du er

Hvad er forskellen på seksualitet og kønsidentitet? Kan man vælge at blive heteroseksuel? Er biseksuelle bare forvirrede? Formålet er at give et billede af seksualitet og kønsidentitet gennem eksistentielle spørgsmål og refleksioner omkring det at være bøsse, lesbisk, biseksuel, heteroseksuel og/eller transkønnet.
Vold derhjemme
© Danner

Om vold derhjemme

Formålet er at give både lærere og elever klare anvisninger til handling, hvis en elev udsættes for vold, og materialet fortæller om voldens konsekvenser. Eleverne inviteres til at reflektere over rettigheder, egne grænser og alternativer til vold, så vold som handlemulighed minimeres.
sund_hele_livet.jpg
© MBU

Inspiration til sundhedsundervisning

En publikation fra Undervisningsministeriet der handler om forskellige aspekter af folkeskolens sundhedsundervisning. Formålet er at give konkrete forslag og inspiration til brug af materialer i arbejdet med sundhedsundervisningen i folkeskolen.
pige.jpg
© Colourbox

De unges følelser på nettet

Unge bruger i stigende grad internettet, når de vil give udtryk for deres følelser. Formålet er at give eleverne et værktøj til at tale om svære følelser, og bryde tabuer. Aktiviteterne på hjemmesiden er velegnede, da eleverne kan nøjes med at lytte til andres historier, og derved ikke føler, at de skal udstille sig selv.
Sex og Samfund
© Sex og Samfund

Seksualundervisning på Nettet - for hele skoleforløbet

Formålet med materialet er at skabe en rød tråd i seksualundervisningen fra 0.-10.klasse. Materialerne er målrettet læringsmålene for klassetrinene, og kommer omkring alle tænkelige aspekter af seksualundervisningen. Materialet er udviklet af organisationen Sex og samfund

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Seneste moduler

selvskade

Nu kan lærere hjælpe elever, der skader sig selv

Her kan du finde inspiration og gode råd til, hvordan du som lærer kan gribe det an, hvis du har en elev, der skader sig selv.

Subscribe to Seneste moduler

Retten til mig

retten_til_mig.jpg

Retten til mig er et undervisningsmateriale, der sætter fokus på og lægger op til debat om unges egne rettigheder til deres seksualliv og seksualitet.

Uge sex

Uge sex

Uge Sex er Sex & Samfunds årlige, landsdækkende undervisningskampagne, der tilbyder gratis adgang til en bred vifte af undervisningsmaterialer. Kampagnen afvikles hvert år i Uge 6, men undervisningsmaterialerne kan anvendes hele året. Læs mere her.