Sundhed og trivsel (obligatorisk)

Bh. kl. - 3. klasse

Eleven kan forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv

Kompetenceområdet sundhed og trivsel omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Sundhedsfremme handler om enkle faktorer, der fremmer sundhed og trivsel, herunder venskaber, familie, kost og motion.

Livsstil fokuserer på enkle anbefalinger for sund livsstil, herunder kost, søvn, hygiejne og motion.

Levevilkår tager udgangspunkt i, hvordan omgivelserne påvirker sundhed, herunder boligens og nærmiljøets betydning.

Rettigheder sætter fokus på børns grundlæggende rettigheder, herunder Børnekonventionen.

Personlige grænser handler om personlige grænser, herunder at genkende og respektere egne og andres grænser.

Følelser fokuserer på følelser og følelsesmæssige reaktioner.

 

Obligatorisk

Sundhedsfremme (obligatorisk område)

I forløbet skal eleverne opnåindsigt i enkle faktorer, der fremmer sundhed og trivsel. Der skal arbejdes med forskellige elementer af et bredt og positivt sundhedsbegreb, som eleverne kan relatere til egne liv, herunder venskaber, familie, kost og motion.
 
Eleverne skal kunne samtale om egen sundhed og trivsel med udgangspunkt i sundhed som et bredt og positivt begreb. De skal kunne inddrage overvejelser over deres muligheder for at fremme egen sundhed og trivsel. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af, at mange faktorer har indflydelse på menneskers sundhed og trivsel. Undervisningen skal ligelede styrke elevernes oplevelse af selv at kunne handle for at fremme sundhed og trivsel.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om egen sundhed og trivsel (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle sundheds- og trivselsfaktorer (vejledende mål)

Livsstil (obligatorisk område)

Eleverne skal igennem forløbet opnå kendskab til enkle anbefalinger, der bidrager til at fremme børns sundhed, herunder nationale anbefalinger for kost og motion.
 
Eleverne skal kunne beskrive anbefalinger for sundhed og inddrage disse i samtale om egen livsstil. De skal kunne inddrageovervejelser over egne erfaringer fra hjemmet og på skolen.
Forløbet skal bidrage til elevernes forståelse af, hvordan livsstil kan påvirke børns sundhed og trivsel, samt hvilke handlemuligheder de selv har for at leve sundt.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive anbefalinger for sundhed (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om anbefalinger for kost, bevægelse, søvn og hygiejne (vejledende mål)

Levevilkår (obligatorisk område)

Eleverne skal opnå indblik i levevilkårenes betydning for børns sundhed og trivsel. I forløbet sættes fokus på boligens og nærmiljøets betydning. Eleverne skal kunne forklare, hvordan omgivelserne påvirker sundheden med udgangspunkt i deres egne erfaringer. Eleverne skal kunne inddrage overvejelser over betingelserne i deres eget nærmiljø og samtale om forhold, der henholdsvis fremmer eller hæmmer sundhed og trivsel. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af, hvorledes levevilkår kan påvirke børns sundhed og trivsel, samt hvilke handlemuligheder de selv har for at leve sundt.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forklare, hvordan omgivelser påvirker sundhed (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om bolig og nærmiljøs indvirkning på sundhed (vejledende mål)

Rettigheder (obligatorisk område)

Eleverne skal igennem forløbet opnå viden om børns grundlæggende rettigheder, herunder Børnekonventionen. Der fokuseres på retten til mad, sundhed, et sted at bo, familie og tryghed. Eleverne skal kunne samtale om børns rettigheder i relation til familie og skole. Først i forløbet knyttes undervisningen primært til elevernes egne erfaringer og fortællinger fra Danmark. Senere i forløbet kan inddrages fortællinger med internationale perspektiver.
 
Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af børns rettigheder som vigtige for deres egne liv. Undervisningen skal ligeledes styrke elevernes modstandsdygtighed i situationer, hvor deres rettigheder ikke respekteres.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om børns rettigheder i relation til familie og skole (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om børns grundlæggende rettigheder (vejledende mål)

Personlige grænser (obligatorisk område)

I forløbet skal eleverne opnå viden om personlige grænser, herunder fysiske grænser og verbale grænser. Der arbejdes med, hvordan personlige grænser kan være forskellige alt efter, hvem man er, samt hvilke sammenhænge man indgår i, herunder i hjemmet,skolen, fritiden og på nettet. Eleverne skal kunne give udtryk for egne grænser samt aflæse og respektere andres grænser. Forløbet skal bidrage til elevernes
forståelse af, at de har retten til at bestemme over deres egen krop samt øge deres bevidsthed om, hvor deres personlige grænser går. Undervisningen skal øge elevernes forståelse af, at respekt for hinandens grænser i skolens fællesskaber er en positiv værdi, der kan bidrage til at fremme trivsel og mental sundhed.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan give udtryk for egne grænser (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om personlige grænser (vejledende mål)

Følelser (obligatorisk område)

Forløbet skal bidrage til elevernes udvikling af viden om følelser, herunder glæde, vrede, sorg, kærlighed og at være ked af det. Eleverne skal kende til forskellige måder, disse følelser kommer til udtryk på hos dem selv og andre, i forskellige situationer og i forskellige sociale sammenhænge. Eleverne skal kunne beskrive følelsesmæssige reaktioner med udgangspunkt i egne erfaringer. De skal kunne samtale om følelser med udgangspunkt i eksempler fra film, børnelitteratur og enkle dilemmaer fra elevernes egen hverdag.
 
Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af følelsers betydning for oplevelsen af trivsel og mental sundhed.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive følelsesmæssige reaktioner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om følelser (vejledende mål)

Faget i fokus

dreng.jpg

Ændringer i familien

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Snak om det
© Psykiatrifonden

Grænseøvelse

Grænseøvelsen øger elevernes evne til at mærke egne grænser samt skaber en bevidsthed om at der er forskel på, hvor ens grænser går.

Emner i fokus

Sex og Samfund
© Sex og Samfund

Bedre seksualundervisning

På denne side kan du finde Sex og samfunds oversigter over materialer fx baggrundslitteratur, film og materialer til download, som kan bruges direkte i undervisningen.
dreng.jpg

Ændringer i familien

Som lærer eller pædagog kan din hjælp gøre en positiv forskel for skilsmissebarnet.
Sex & Samfund
© Sex & Samfund

Destination Trivsel

Sæt fokus på seksualundervisning og trivselsfremme i en bred vifte af de skemalagte fag i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.
Sex & Samfund
© Sex & Samfund

Seksualundervisning i det multietniske klasserum

Undervisningsmaterialer om seksualitet, køn, krop og kærlighed, der er målrettet klasser med høj andel af minoritetsetniske unge. Materialerne sætter fokus på at udfordre sociale normer i unges liv.
selvskade
© Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade og sektionen for læringsteknologi i Region Hovedstaden med støtte fra Trygfonden.

Nu kan lærere hjælpe elever, der skader sig selv

Her kan du finde inspiration og gode råd til, hvordan du som lærer kan gribe det an, hvis du har en elev, der skader sig selv.