Tysk - valgfag

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

7. - 9. klasse

I valgfaget tysk lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag.

Eleverne opøver færdigheder i at lytte og tale samt læse og skrive gennem arbejdet med det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, fx gennem udtale og intonation samt tilegnelse af ordforråd.

Eleverne kan i begyndelsen kommunikere i et meget enkelt og forståeligt sprog inden for nære og genkendelige emner. Senere kan eleverne udtrykke sig sprogligt sammenhængende og give udtryk for egne holdninger.

Eleverne skal lære om dagligliv og levevilkår i Tyskland og få forståelse for betydningen af kulturelle, sociale og historiske forhold.

 

Læs mere om kompetenceområderne i faget tysk - valgfag

Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur og forstå og formidle forståelse for kultur

Faget i fokus

mennesker med talebobler og ideer

Ressourcer for tysklærere

Her finder du en oversigt over en række nyttige faglige ressourcer for dig som tysklærer.
app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.
figurer der tales forskellige sprog

Den Europæiske Sprogportfolio

Et vigtigt materiale og refleksionsredskab til elever, som lærer engelsk, tysk, fransk eller dansk som andetsprog.
Grenzgenial logo
© Grenzgenial

Grenzgenial

Grenzgenial er en ny portal målrettet undervisning i tysk som fremmedsprog.
sproglærerforeningen
© Sproglærerforeningen

Sproglærerforeningen - Tysk

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole

Undervisningsforløb

Computer med reklamevideo

Lav reklamevideoer på tysk

Lad dine elever få indsigt i tysk kultur og træne mundtlig præsentation ved at arbejde med reklamen som udtryksform.
Online shopping

Supermarked på tysk

Takket være internetshopping kan du tage dine elever med ind i et tysk supermarked, hvor de afprøver deres læsefærdighed og træner gloser og tal. Forløbet er tiltænkt 8.-9. klassetrin.

Faglig inspiration

Instagramde
© Christian Falkesgaard Brendholdt

Instagram på tysk

Lad dine elever poste deres egne foto på Instagram med tysk tekst og hashtags. Aktiviteten kombinerer arbejdet med færdigheds-vidensområderne Skrivning og Kulturmøder.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.