Kultur og samfund (obligatorisk)

5. - 7. klasse

Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur

Kompetenceområdet kultur og samfund omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Kulturforståelse fokuserer på elevernes voksende indsigt i tysk kultur.

Kulturmøder fokuserer på elevernes kommunikative adfærd i mødet med tysktalende kulturer.

Læs mere om kultur og samfund i faget tysk

 

Obligatorisk

Kulturforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med geografi for at forstå levevilkår i Tyskland og de tysktalende lande og som basis for en historisk forståelse.

Der skal arbejdes med sammenligninger mellem tyske kulturer og elevernes egen kultur.

Et stykke inde i forløbet skal eleverne arbejde med at anvende billedmateriale og medier til at få indsigt i Tysklands geografi og tyskernes levevilkår.

Sidst i forløbet udvides fokus til de tysktalende landes geografi og levevilkår, og eleverne sammenligner med egen kultur, fx ved at læse og se billeder om boligforhold, familieliv, skole og fritid.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan placere tysktalende lande på et verdenskort (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tysktalende landes geografi (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan sammenligne tysktalende kulturer med egen kultur (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om levevilkår i tysktalende lande (vejledende mål)

Kulturmøder (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med kulturens indflydelse på sprog og sproglig adfærd ud fra en sammenligning med dansk uformalitet og tyske høflighedskonventioners betydning for at kunne begå sig i kulturmøder.

Sidst i forløbet skal eleverne arbejde med enkle faste, kulturbundne udtryk, som anvendes i mødet med tysktalende, fx tiltaleformer og situationsbundne høflighedsudtryk som bitte, danke, Herr/Frau, genau og sehr schön.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende enkle tyske udtryk i mødet med tysktalende (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhæng mellem tysk sprog og kultur (vejledende mål)

Faget i fokus

app_ruzzle2.jpg
© MAG Interactive

Apps til tyskundervisningen

Har dine elever en iPad eller tablet, er der gode muligheder for at skabe variation i undervisningen samt differentiere med nogle gode apps. Eleverne får trænet tysk med en legende tilgang.

Undervisningsforløb

Tysktalende lande
© Wikimedia Commons

Tysktalende lande

Hvor taler man tysk? I dette forløb lærer eleverne om tysktalende lande og deres geografi.
Tyskland med Bundeslaender

Kreuz und quer durch Deutschland

Undervisningsforløbet Kreuz und quer durch Deutschland beskriver læringsmålstyret undervisning i faget tysk i 5. og 6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne mundtlig kommunikation samt kultur og samfund.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Portræt
© Nana Michelsen

Erlebnis Österreich

Oplev en bid af Østrig! Du kan anvende siden direkte i undervisningen - på klassen eller som arbejd-selv opgave. Eller du kan bruge det som inspiration fx til små rollespil.

Indhold og metoder på tværs af fagene

Elever ved bærbare computere

Styrk tosprogede - værktøjer og artikler

Her kan du finde værktøjer, cases og artikler om, hvordan andre lærere og pædagoger har tilrettelagt læringsaktiviteter, som skaber gode betingelser for tosprogede elevers læring.
Elever arbejder med computere

It i undervisningen

Her finder du en række digitale ressourcer og værktøjer, der kan understøtte arbejdet med it og medier på tværs af fagene.
Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre

På denne side finder du Undervisningsministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre.