Fra uddannelse til job (obligatorisk)

4.- 6. klasse

Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job

Kompetenceområdet fra uddannelse til job omfatter tre færdigheds- og vidensområder:

Fra uddannelse til job fokuserer på at udbygge elevernes viden om forskellige uddannelser og job.

Information fokuserer på at udvide elevernes viden om forskellige metoder til at søge informationer om uddannelse og job.

Uddannelses- og jobkendskab fokuserer på at udvide elevernes kendskab til forskellige typer job og uddannelser.

 

Læs mere om fra uddannelse til job i emnet uddannelse og job

Obligatorisk

Fra uddannelse til job (obligatorisk område)

Der arbejdes med at udbygge elevernes viden om forskellige uddannelser og job. Eleverne arbejder med at forstå sammenhænge mellem forskellige typer uddannelse og de muligheder, de giver for forskellige job og karrierer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive sammenhæng mellem skolegang og senere uddannelse og job (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om krav i forskellige uddannelser og job (vejledende mål)

Information (obligatorisk område)

Der fokuseres på at udvide elevernes viden om forskellige metoder til at søge informationer om uddannelse og job. Eleverne skal trænes i at søge og sortere informationer gennem forskellige kilder og i at beskrive eksempler på uddannelser og job.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan søge generel information om uddannelse og job (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til at søge informationer om uddannelse og job (vejledende mål)

Uddannelse- og jobkendskab (obligatorisk område)

Der fokuseres på at udvide elevernes kendskab til forskellige typer job og til uddannelser, der kan føre dertil. Dette kan blandt andet ske gennem besøg på virksomheder, samt arbejde med virtuelle vejledningsværktøjer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive uddannelser og job inden for brancheområder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om uddannelser, job og brancher (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Emner i fokus

Erhvervspraktik

Erhvervspraktik

Det følger af trepartsaftalen 2017, at der skal ske en fremrykning af erhvervspraktikken, således at forløb allerede kan tilbydes til skoleelever i 6. og 7. klasse. Formålet med denne ændring er at styrke elevernes kendskab til arbejdsmarkedet.
Tandhjul

Uddannelse og job - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for emnet uddannelse og job. Målene findes både i printvenlig pdf- vesion og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Job_COLOURBOX1866500.jpg
© Colourbox

Hvad vil eleverne efter 9. klasse?

Hvad er elevernes umiddelbare valg, når de se på mulighederne efter 9. klasse? Eleverne bliver udfordret på valg og viden. Ug.dk og eVejledning inddrages i forløbet.