Syv ledelsesfelter (8)

Forskningen viser, at skoleledelsen har stor betydning for elevernes læring og trivsel. En dygtig skoleledelse er kendetegnet ved at besidder kompetencer indenfor syv ledelsesfelter.

1. ledelsesfelt: Ledelse af læringsmiljøer

Ledelse af læringsmiljø
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Mål og evaluering af undervisningsdifferentiering, arbejde med Forenklede Fælles Mål i praksis, elevcentreret skoleledelse, systematisk arbejde med elevernes læring, pædagogisk ledelse, Pædagogisk Læringscenter, organisering af dansk som andetsprog samt eksempler fra praksis

6. ledelsesfelt: Ledelse af trivsel, motivation og engagement

Ledelse af trivsel og motivation
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Trivselsmåling, fortællinger i skolen om positiv udvikling og faglig refleksion, inddragelse af personalet i skoleudviklingen samt eksempler fra praksis.

7. ledelsesfelt: Ledelse af den åbne skole

Ledelse åben skole
Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Arbejdet med den åbne skole, dannelse af netværk og gode relationer samt eksempler fra praksis

Nyheder

10 gode råd til brug af digital teknologi i undervisningen - grafik
Undervisningsminister Merete Riisager lancerer nu 10 gode råd til, hvordan det pædagogiske personale i skolen kan bruge teknologien til gavn for elevernes læring.
Subscribe to Nyheder

I fokus

pædagogisk ledelse

Viden Om pædagogisk ledelse

Når ledere fokuserer på elevernes læring, får eleverne et større udbytte af undervisningen. Læs om viden og forskning i pædagogisk ledelse, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
Vejledning
© Colourbox

Landsdækkende vejledning

Kommuner og skoler kan trække på ministeriets korps af læringskonsulenter, når folkeskolereformen skal blive til virkelighed i daglig praksis.
High-five

Det gode børneliv - balancen mellem skole og eliteidræt

Denne vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen. Find viden og inspiration til at understøtte eliteidrætseleven som skole, forældre, træner eller kommune.
Overgange

Viden Om overgange

En god overgang kræver en fokuseret indsats, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Læs om viden og forskning i overgange, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.

Værktøjer og cases

Vejskilt med Svendborg

Datainformeret kvalitetsudvikling i Svendborg Kommune

Svendborg Kommunes skoleafdeling har gennem en længere periode arbejdet med at strukturere, systematisere og understøtte en datainformeret kultur med det mål at forfine og kompleksitetsreducere skolernes kvalitetsarbejde.
Kolonner der måler resultatfremgang

Datavarehuset

Datavarehuset er et vigtigt redskab for skoleledere til at orientere sig i skolens data og bruge disse informationer til at styrke en datainformeret læringsledelse.
Forside EVA-hæfte: Det gode spørgeskema
© EVA

Det gode spørgeskema

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har gennem mange undersøgelser og evalueringer oparbejdet megen viden om, hvordan man formulerer spørgeskemaer, der svarer på netop det, man gerne vil belyse. EVA har samlet deres viden og erfaringer i et hæfte: Det gode spørgeskema.
Børn på bog
© Helge Skielboe

Kvalitetsrapporten – et redskab i arbejdet med data- og resultatstyring

En kommunes kvalitetsrapport fungerer som et værktøj til at styre mål og resultater, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Det sker med baggrund i de data, som kommunerne og skolerne har adgang til nationalt og lokalt. Kvalitetsrapporten er et væsentligt grundlag for dialog på alle niveauer i det kommunale styringshierarki med henblik på kvalitetsudvikling og fremadrettede tiltag på skoleområdet.
Publikation Tættere på
© Skolelederforeningen

Tættere på elevernes læring

Et inspirationsmateriale til skoleledelsen om observation og feedback vedrørende undervisning
Skole-hjem-samarbejde

Viden Om skole-hjem-samarbejde

Et godt skole-hjem-samarbejde understøtter elevernes læring og udvikling. Læs om viden og forskning om skole-hjem-samarbejde, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.