Redaktøren anbefaler

 • Digital dannelse

  Digital dannelse

  Det digitale er en stadig større del af børn og unges liv – i skolen, i deres sociale relationer og i deres kontakt med det offentlige. Derfor er der et særligt behov for at fokusere på digital dannelse.

 • Anders Svejgaard Pors

  Det professionsrettede hf

  Hf-uddannelsen skal i højere grad professionsrettes, står der i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad ligger der mere præcist i det?

 • Demokrati under udvikling

  Gymnasiale uddannelser

  På denne side finder du inspirationsmateriale fra temaet "Demokrati under udvikling" til de gymnasiale uddannelser om fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Seneste moduler

Eksamen

FAQ om afsluttende prøver i billedkunst – april 2018

Fagkonsulentens svar på spørgsmål om mundtlig eksamen i faget - herunder et afsnit om de nye regler vedrørende netadgang.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra ministeriet

Aktuellle efteruddannelsetilbud

Temaer