Redaktøren anbefaler

  • Eksamen

    Eksamen i mundtlig dansk, hf og stx

    Hvad er eksaminators og censors rolle til den mundtlige eksamen, og må eksamensspørgsmål gå igen? Det, og meget mere, får du svar på her.

Seneste moduler

Debat

Træn argumenttyper i tværfagligt samarbejde

Argumentationsanalyse hører til kernedisciplinen i dansk, men også andre fag undersøger argumentation, så her er oplagte muligheder for tværfagligt samarbejde. Øvelsen kan let tilpasses faget, man samarbejder med.

Subscribe to Seneste moduler

Efteruddannelse - GL.E

Personer studerer en computerskærm

 GL-E

GL-E, Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse, formidler kurser til lærere og ledere i hele den gymnasiale sektor.

Temaer