Redaktøren anbefaler

  • Soldater fra Fort Riley, Kansas,

    Den spanske syge 1918-1920

    Influenzaen fra januar 1918 til december 1920 var en usædvanligt dødbringende influenzapandemi, den første af de to pandemier, som involverede H1N1 influenzavirus. Omkring 500 millioner mennesker i hele verden blev smittet, herunder også folk på fjerntliggende øer i Stillehavet og Arktis, og den dræbte 50-100 mio., hvilket svarer til tre til fem procent af verdens befolkning. Det gør den til en af de dødeligste naturkatastrofer i menneskehedens historie. Dette forløb er udarbejdet af Bente Thomsen og Lars Due Arnov fra Gribskov Gymnasium i forbindelse med Historielærerforeningens udviklingskursus ved 100-året for udbruddet af Første Verdenskrig.

  • Mindeparken i Århus

    1. Verdenskrig - erindringskultur

    Forløbet indeholder forskelligartet materiale, bl.a. en del oversættelser af engelske, tyske og franske tekster, som ellers ikke er umiddelbart tilgængelige for danske gymnasieelever. Ud over det materiale, der direkte henvises til i nedenstående forløbsoversigt, er der desuden fremstillet supplerende tekst- og billedmateriale, der efter behov kan inddrages i undervisningen eller anvendes til eksamen. Udarbejdet af Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard, Fredericia Gymnasium, november 2014 i forbindelse med Historielærerforeningens udviklingsprojekt ved 100-året for 1914.

Seneste moduler

Forside Noter 2015

Noter - Historielærerforeningens fagblad

Noter udkommer 4 gange om året efter følgende plan: Marts (deadline 1.2.) - Juni (deadline 1.5.) - September (deadline 1.8.) - December (deadline 1.11.).

Subscribe to Seneste moduler

Den Transatlantiske Slavehandel

Dansk fort i Ghana

Det økonomiske grundlag for den Florissante Periode omkring slutningen af 1700-tallet var til dels skabt af de formuer, der hjemførtes fra trekantshandelen. Her skal også peges på siderne vedr. retssagerne i Vestindien 1822-44 - de er særdeles velegnede til undervisningen og giver et godt blik for livet som slave på en plantage. Se "12 retssager". Meget velegnet til SRP og SSO.

Nyheder fra Ministeriet

Temaer