Redaktøren anbefaler

  • Eksamensklare studerende

    Eksamen og evaluering

    Her finder du information om de formelle mål omkring eksamen og vejledning til forberedelse til og gennemførelse af eksamen.

  • Tre babyer med hver deres jordklode

    Adoption skaber langvarige identitetsudfordringer

    Det er oplagt for mange at konkludere, at omsorgssvigtede børn bare skal tvangsfjernes. Video og materialerne her viser dog, at den brudte tilknytningsproces og de senere identitetsspørgsmål får konsekvenser for mange.

Seneste moduler

Billeder af MRI-hjernescanninger

Tag et kritisk blik på hjerneforskningen

Kan en hjernescanning alene dømme en pædofil? Kan neuropsykologien forklare årsagen til kriminel adfærd, angst eller depression? Disse ressourcer går til modangreb på de talrige overforsimplinger; det såkaldte "neuro-bunk".

Subscribe to Seneste moduler

PLF - Din faglige forening

PLF logo

Bliv medlem af Psykologilærerforeningen

Som medlem får du adgang til Facebook-gruppen, 3 årlige medlemsblade og rabat på PLF's kurser. Det er i PLF, at vi psykologilærere diskuterer det nyeste nye og sparrer med hinanden på kryds og tværs.

PLF har ca. 400 medlemmer og er en meget velfungerende forening og god kollegial atmosfære. Et medlemskab koster 300 kr. årligt.

Temaer