Samarbejdspartnere

cfu-v1.png

Nyheder

Elever ved computer

Arbejdet med digital dannelse i fagene

I forbindelse med FIP-kurserne i 2019 er der udarbejdet film og andet materiale til understøttelse af arbejdet med forskellige digitale kompetencer.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Afrikanske kvinder

    Verdens oprindelige folk - samfundsfag

    Undervisningsmaterialet "Verdens oprindelige folk" giver lærere og elever mulighed for at arbejde tematisk og systematisk med emnet oprindelige folk gennem en række faglige indgange, undervisningsforløb og vinkler, der relaterer specifikt til fagmålene indenfor især samfundsfag og naturgeografi i gymnasiet.

Seneste moduler

dk-eu flag

KRATOS - web dialog

Der et stort behov for at kvalificere arbejdet med inddragelse af unge i den demokratiske proces op til Europa-Parlamentsvalget den 26 maj 2019. Den digitale verden stiller nye krav til hvordan man arbejder med borgerinddragelse, der kan styrke demokratiet og inddrage unge i de demokratiske beslutnings- processer. Det er i krydsfeltet mellem de digitale muligheder og Folkeoplysning at KRATOS arbejder.

Subscribe to Seneste moduler

Efteruddannelse

Temaer