Nyheder

Nyhed
Læringsmaterialet tilbyder ledelse og fagpersonale i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser viden og metoder til at arbejde med mobning og trivsel. Materialet bygger på den nyeste forskning om mobning og har særligt fokus på at forstå og analysere dynamikkerne i børne- og ungefællesskaberne og i undervisningsmiljøet.
Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

  • Mobning

    Alle for én mod mobning - Ungdomsuddannelser

    Mobning og ensomhed er også et problem på ungdomsuddannelserne. Mobning er et gruppefænomen, hvor alle i fællesskabet er med til at skabe en tryg eller utryg kultur. Her finder du en samling af den nyeste viden om mobning - og værktøjer til at forebygge og bekæmpe mobning, både off- og online.

  • SIP

    Reform af de gymnasiale uddannelser

    Program og tilmelding til SIP i januar 2019 om karaktergivning. Find desuden materialer fra de tidligere SIP-kurser med temaerne: kvalitetsudvikling, dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen.

  • Demokrati under udvikling

    Gymnasiale uddannelser

    På denne side finder du inspirationsmateriale fra temaet "Demokrati under udvikling" til de gymnasiale uddannelser om fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Temaer