Redaktøren anbefaler

  • fip

    Gymnasiereformen og den nye læreplan for dansk A – hhx

    Gymnasiereformens fokus på styrket faglighed, almendannelse og en uddannelsesspecifik profil danner udgangspunkt for den nye læreplan: Dansk A – hhx, august 2017. Reformens fokus på de digitale, innovative, globale, karriere- og studiemæssige kompetencer er på forskellig vis indeholdt i læreplanen.

Seneste moduler

Badende drenge en sommeraften ved Skagens Strand af P.S. Krøyer

Gør eleverne klar til eksamen - litterære ismer i danskfaget

Brug quizzen om litterære ismer som afsæt til at lade eleverne lave en mindmap og en tidsplan over læste tekster og litterære -ismer.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra Ministeriet

Har du ideer/ og eller forslag?

Lærerstuderende på kursus

Velkommen til fagsiden for dansk i hhx.

Hvis du har ideer eller forslag til indhold, er du altid velkommen til at kontakte redaktionen.

Temaer