Erhvervsøkonomi

Nyheder

Elever ved computer

Arbejdet med digital dannelse i fagene

I forbindelse med FIP-kurserne i 2019 er der udarbejdet film og andet materiale til understøttelse af arbejdet med forskellige digitale kompetencer.

Subscribe to Nyheder

Seneste moduler

Gymnasieelever

PBL - Problembaseret Læring i praksis

Inspiration til, hvordan problembaseret læring kan implementeres i den daglige undervisning i de merkantile fag på HHX. Praktiske eksempler på PBL forløb.

Subscribe to Seneste moduler

Ingen dedikeret fagside til hhx - erhvervsøkonomi

COLOURBOX1745090.jpg

Der findes ikke en dedikeret fagside til dette fag på hhx-niveau.Se evt. i stedet under stx og eller hf - erhvervsøkonomi.

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Temaer