Redaktøren anbefaler

  • klima_COLOURBOX4915990.jpg

    Vejr, klima og klimaændringer

    Vejr og klimaændringer forårsaget af natur- og samfundsmæssige faktorer er en central del af undervisningen i geovidenskab. Find inspiration til vejr- og klima-undervisningen på denne side.

  • Bæredygtig_udviklingCOLOURBOX2283743.jpg

    Produktion, samfund og ressourcer

    Undervisningen i geovidenskab skal gennem et fokus på bæredygtighed give eleverne viden om menneskers livsvilkår, forskellige samfunds natur- og ressourcegrundlag samt menneskers og naturens gensidige påvirkning på hinanden. Find inspiration til undervisningen her.

Seneste moduler

begravet dødis

Glaciale landskaber og deres karakteristika

Eleverne skal udarbejde et skema med en oversigt over de forskellige glaciale landskabselementer, de processer som har formet dem og det glaciale miljø, de er blevet dannet i. Skemaet skal eleverne efterfølgende anvende som et værktøj til kort- og landskabsanalysen af de tilhørende kort.

Subscribe to Seneste moduler

Temaer