Redaktøren anbefaler

  • Evaluering

    AT-eksamen: Bedømmelsesark (For stx-elever)

    Se dette eksempel på et bedømmelsesark, som er blevet brugt til eksamen i AT. Det kan give dig et indtryk af, hvad man ser på til eksamen. (Der er til opgaver uden krav om innovativt løsningsforslag).

  • 874481_.jpg

    Talepapir til AT (For stx-elever)

    Tidsrammen for den mundtlige prøve i AT betyder, at din præsentation forventes normalt at holde sig inden for en ramme på ca. 10 minutter, hvilket giver ca. 14 minutter til dialogen, hvor vejleder og censor spørger ind til forskellige ting i dit oplæg og din synopsis.

Seneste moduler

pressefoto minitex14

Teori og metode - hvad er forskellen?

Hjælp eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode. Metoder henter de fra fagene som fx litterære analysemetoder. Teori er det de tænker, når de vælger en metode.

Subscribe to Seneste moduler

Tilmeld dig nyhedsbrev

Hånd der rækker ud efter gennemsigtige breve


Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Du får med garanti inspiration og input fra de fag, du tilmelder dig. Forsøg også med temaet "Studiekompetence" og "For gymnasielever".

Kontakt med redaktøren for AT?

Værktøj til personlig forventningsafklaring i teamarbejde

Har du undervisningsforløb eller oversigter eller planer eller evalueringsark eller NOGET, der kunne interessere andre, der også underviser i AT? (Det behøver på ingen måde være fuld beskrevne forløb, skitser kan også inspirere). Så send dem endelig til redaktøren: hh@ucc.dk.

Har du synspunkter på dette site og forslag til forbedringer, må du endelig også skrive!

Temaer