Redaktøren anbefaler

  • En verden domineret af Kina?

    Imperier

    Undervisningsforløb om forskellige imperiers opbygning, vedligeholdelse og forfald. Der fokuseres på konkrete imperier, men også på, hvordan imperieteori kan anvendes.

  • Soldater fra Fort Riley, Kansas,

    Den spanske syge 1918-1920

    Influenzaen fra januar 1918 til december 1920 var en usædvanligt dødbringende influenzapandemi, den første af de to pandemier, som involverede H1N1 influenzavirus. Omkring 500 millioner mennesker i hele verden blev smittet, herunder også folk på fjerntliggende øer i Stillehavet og Arktis, og den dræbte 50-100 mio., hvilket svarer til tre til fem procent af verdens befolkning. Det gør den til en af de dødeligste naturkatastrofer i menneskehedens historie. Dette forløb er udarbejdet af Bente Thomsen og Lars Due Arnov fra Gribskov Gymnasium i forbindelse med Historielærerforeningens udviklingskursus ved 100-året for udbruddet af Første Verdenskrig.

Seneste moduler

Bybud i Pilestræde

De små arbejdere (4) – om børnearbejde i Danmark 1873-1918. Stramninger og forbud

Fabriksloven af 1901 lagde op til, at kommunalbestyrelserne kunne udarbejde vedtægter med regler for skolebørns arbejde på områder, der ikke var dækket af fabriksloven. Indgrebene skulle dog holdes inden for de rammer, der allerede var fastlagt i fabriksloven. Denne side indeholder bl.a. kilder og arbejdsspørgsmål, som kan bruges i arbejdet med temaet.

Subscribe to Seneste moduler

Kontakt redaktøren for historie

Lars Due Arnov

Har du undervisningsforløb eller oversigter eller planer eller noget, der kunne interessere andre, der også underviser i historie? (Det behøver på ingen måde at være fuldt beskrevne forløb. Skitser og forslag kan også inspirere). Så send dem endelig til redaktøren Lars Due Arnov på lada@ucc.dk


Indvandring

Udvandrerskib

Forløb om indvandring til Danmark omkring 1900, der vil kunne sætte den aktuelle flygtninge situation i perspektiv.

Temaer