Redaktøren anbefaler

  • Skiftespor

    AT-2018 Matematik

    Her er forslag til, hvordan matematik kan bidrage til årets AT-emne.

Seneste moduler

Data

Lineær regression, B-niveau

Materialet lægger op til at eleverne arbejder selvstændigt med datasæt og derigennem får indblik i den statistiske metode og begreberne knyttet dertil.

Subscribe to Seneste moduler

Temaer