Redaktøren anbefaler

  • AT 2018: Alternativer

    AT-2018 Naturgeografi

    Inspirationsside med ideer til valg af en sag om alternativer, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

  • Kalender for geofagene

    Kalenderen - tilbud til undervisere med geofag

    Kalenderen viser arrangementer, kurser og tilbud til undervisere med geofag. Alle kan henvende sig med "geografiske" arrangementer og få dem optaget i kalenderen. Tid, sted, ansvarlig person og indhold (gerne link) ønskes.

Seneste moduler

begravet dødis

Glaciale landskaber og deres karakteristika

Eleverne skal udarbejde et skema med en oversigt over de forskellige glaciale landskabselementer, de processer som har formet dem og det glaciale miljø, de er blevet dannet i. Skemaet skal eleverne efterfølgende anvende som et værktøj til kort- og landskabsanalysen af de tilhørende kort.

Subscribe to Seneste moduler

Ugens tip

Omslag af Geo-Nyt 92

Geo-Nyt 92 er udkommet nu. Læs bladet her.

Kontakt redaktøren

Fagredaktør for Naturgeografi Anders Teglgaard Kjær

Kontakt redaktøren Anders Teglgaard Kjær på mail: atk@skivegym.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Besøg Geografilærerforeningens Facebook-side og bidrag.

Temaer