Redaktøren anbefaler

  • AT 2018: Alternativer

    AT-2018 Naturgeografi

    Inspirationsside med ideer til valg af en sag om alternativer, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

  • Kalender for geofagene

    Kalenderen - tilbud til undervisere med geofag

    Kalenderen viser arrangementer, kurser og tilbud til undervisere med geofag. Alle kan henvende sig med "geografiske" arrangementer og få dem optaget i kalenderen. Tid, sted, ansvarlig person og indhold (gerne link) ønskes.

Seneste moduler

Landbrug i Sydgrønland

Landbrug i Grønland - er det en mulighed?

Traditionelt er fangst og fiskeri de erhverv, som forbindes med Grønland. Men der er gang i en udvikling af et egentligt landbrug i Sydgrønland. Undervisningsforløbet til naturgeografi, evt. historie, ser på denne udvikling.

Subscribe to Seneste moduler

Ugens tip

Omslag af Geo-Nyt 92

Geo-Nyt 92 er udkommet nu. Læs bladet her.

Temaer