Redaktøren anbefaler

  • AT 2018: Alternativer

    AT-2018 Naturgeografi

    Inspirationsside med ideer til valg af en sag om alternativer, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

  • Kalender for geofagene

    Kalenderen - tilbud til undervisere med geofag

    Kalenderen viser arrangementer, kurser og tilbud til undervisere med geofag. Alle kan henvende sig med "geografiske" arrangementer og få dem optaget i kalenderen. Tid, sted, ansvarlig person og indhold (gerne link) ønskes.

Seneste moduler

Matematik i Geofagene

Matematik i Geo-fagene

Præsentation fra udviklingsprojekt af materialer til underviserne i NgB, ng C, nv og nf, som giver eksempler på og lægger op til god og naturlig inddragelse af matematik i undervisningen.

Subscribe to Seneste moduler

Ugens tip

logo iGeo

Se spørgsmål og svar fra geografiolympiadens indledende runder. Se her.

Kontakt redaktøren

Geografi og naturgeografis redaktør

Kontakt redaktøren Laust Wium Olesen på mail: laust@lwo.dk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Besøg Geografilærerforeningens Facebook-side og bidrag.

Temaer