Redaktøren anbefaler

  • Tynd kvinde måler talje med målebånd

    Kropsidealer har mange negative konsekvenser

    Et negativt syn på egen krop påvirker særligt kvinders selvtillid på jobbet, i skolen og i intime relationer. Det kan give udslag i spiseforstyrrelser, identitetsproblemer eller lavt selvværd, ligesom karrieren og livsindkomsten statistisk set også påvirkes negativt.

  • Tre babyer med hver deres jordklode

    Adoption skaber langvarige identitetsudfordringer

    Det er oplagt for mange at konkludere, at omsorgssvigtede børn bare skal tvangsfjernes. Video og materialerne her viser dog, at den brudte tilknytningsproces og de senere identitetsspørgsmål får konsekvenser for mange.

PLF - Din faglige forening

PLF logo

Bliv medlem af Psykologilærerforeningen

Som medlem får man adgang til Facebook-gruppen, 3 årlige medlemsblade og rabat på PLF's kurser. PLF har ca. 400 medlemmer og der samles typisk over 80 til den årlige generalforsamling. Det er med andre ord en meget velfungerende forening. Et medlemsskab koster 300 kr. årligt. Flere steder kan dette kontingent betales af skolerne.

Temaer