Redaktøren anbefaler

  • Stop dig selv

    Digital krænkelse

    Indsatser mod krænkende adfærd på nettet. Her kan du få hjælp til at forebygge og modvirke sexkrænkende og ulovlig adfærd på nettet. Undervisningsmateriale, dialogredskaber, film og viden om deling af nøgenbilleder og god tone på nettet.

  • SIP - Reform af de gymnasiale uddannelser

    Reform af de gymnasiale uddannelser

    Se videoer og programmer fra SIP-kurserne i april 2018 om kvalitetsudvikling. Find desuden materialer fra de tidligere SIP-kurser med temaerne: dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen. Du kan læse om de tre temaer herunder.

Seneste moduler

Forsøg med ild

Naturvidenskabsstrategien har fokus på blandt andet kompetenceudvikling af gymnasielærere, netværk og talentinitiativer

Den Nationale naturvidenskabsstrategi (marts 2018) skal sikre, at flere unge får lyst til at vælge og blive endnu dygtigere i naturvidenskabelige gymnasiefag. Fagligt og didaktisk dygtige lærere er afgørende for den gode undervisning. Derfor er flere af initiativerne i strategien målrettet underviserne på de gymnasiale uddannelser.

Subscribe to Seneste moduler

Nyheder fra Undervisningsministeriet

Temaer