energikon_1.jpg
  © Hans Jørn Schmidt

  Energikonsulenten

  Undervisningsmateriale til fysik/kemi fra EVU (uddannelse indenfor el og vvs) om boligopvarming, energitab og isolering. Materialet består af en lærervejledning, baggrundsviden om energi, et opgavesæt med 5 selvstændige forsøgsoplæg samt et elevcertifikat.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Dr.dk
  © Styrelsen for It og Læring

  Nørd-Akademiet

  NØRD-Akademiet er DR´s satsning inden for undervisning og skole-tv til naturfagene 7.–9. klasse.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Energipl_1.jpg
  © DTU

  Energi på lager

  Undervisningsmaterialet Energi på lager retter sig mod fysik/kemi i 8. og 9. klasse. Formålet er at lære eleverne om vedvarende energi og den forskning, der foregår netop nu inden for området.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Beregning af McDonalds-måltid
  © Inge Hass Norlyk

  Beregning af energi i et McDonalds-måltid

  To film om energiberegning. 1.del fortæller generelt om næringsstoffer i kosten. 2.del viser en beregning af energiindholdet i et McDonald's-måltid. Filmene er produceret af naturfagsunderviser Charlotte Hein Nielsen, Social-og sundhedsskolen Fyn.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Boreplatform ved kaj i Esbjerg
  © Laust Wium Olesen

  Den sidste olie?

  Her kommer man fa olien og naturgassens dannelse, migration, opbevaring og efterforskning til olien og gassens udvinding, strømme, konvertering og forbrug. Priser, afgifter og adfærd kan inddrages i diskussioner. Der er flere forslag til undervisningsaktiviteter.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  COP 21 logo
  © COP 21

  Den Store Energiomstilling

  Den Store Energiomstilling er et undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. Materialet består af et undervisningshæfte og en film, der skal give HTX- og gymnasieelever forudsætningerne for at forstå og forholde sig til den omstilling af energisystemet, Danmark skal igennem i de kommende år. Desuden er der også udviklet en lærervejledning samt spørgsmål til diskussion på klassen.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Geografiklasse studerer landskab og vindmølle
  © Laust Wium Olesen

  Powerplay - et dilemmaspil om fremtidens energiforsyning

  I dilemmaspillet Powerplay er det eleverne, der tager beslutningerne. Eleverne får nu selv muligheden for at ændre på fremtidens energiforbrug og -kilder.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Oversigt over undervisningspakken til Quest for Oil
  © Maersk

  Quest for Oil

  Undervisningsmateriale med lærer- og elevvejledninger samt opgaver. Det bruges sammen med spillet Quest for Oil, som også findes til download i dette modul.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Vindmøller ved Esbjerg
  © Laust Wium Olesen

  Placering af vindmøller i Danmark

  Danmark satser meget på vindmøller, og det er altid til debat, hvor de skal ligge. Det er dog klart, at vindmøllerne skal placeres et sted, hvor der er vind, og de skal kunne kobles på elnettet uden for store omkostninger. Øvelsen, du finder på denne side, belyser disse spørgsmål.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Aswan-dæmningen over Nilen, opbygning
  © Laust Wium Olesen

  Jeg bygger et vandkraftværk

  Formål: At simulere bygningen af og regne på effekten af et vandkraftværk. Samt diskutere fordele og ulemper ved vandkraft, også i et dansk perspektiv.
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  Boreplatform ved kaj i Esbjerg
  © Laust Wium Olesen

  Oliens migration

  Formål: At opnå viden om oliens migration ved anvendelse af simple materialer og et simpelt eksperiment..
  Indholdstype: 
  Øvelser og opgaver
  Målgruppe: 
  Lærer
  solenergi

  Samfundsfag og naturvidenskab - undervisning

  Modulet tilbyder interesserede gymnasielærere i naturvidenskab og samfundsfag inspiration til fællesfaglige undervisningsforløb omkring skæringspunkter mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Grøn Vækst

  Samfundsfag og naturvidenskab - inspiration

  Modulet tilbyder interesserede gymnasielærere i naturvidenskab og samfundsfag inspiration til fællesfaglige projekter omkring skæringspunkter mellem naturvidenskaben og samfundsvidenskaben.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Geotermisk energi

  Geotermisk energi

  Debathæfte om geotermisk energi som metode til at begrænse drivhuseffekten med fokus på problemer og muligheder med denne teknologi.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elev skriver tal på tavle

  Matematiske Horisonter - med IT

  Introduktion og opgaver til moderne eksempler på brug af matematik i samfund og i hverdag. Bogen kan ses online eller frit downloades og er betalt og udgivet af DTU. Flere eksempler kommer omkring it og kan fx bruges som udgangspunkt for projekter og opgaver som SSO, SRO og SRP.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  forbrændingsanlæg.jpg

  Udflugt til Amagerforbrændingen

  En udflugt til Amagerforbrændingen med en efterfølgende tværfaglig rapport.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  fotosyntese.jpg

  Fotosyntese - iltbobler og vandpest

  Eksperiment om fotosyntesens afhængighed af temperatur med perspektiverende spørgsmål til byer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  IR.jpg

  Den urbane varmeø - albedo

  Via to øvelser skal eleverne arbejde med den urbane varmeø og måle varmeafgivelse.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  rugbroed.jpg

  Fødevareundersøgelse - kostens energistoffer

  Et eksperiment med undersøgelse af fedt, protein og kulhydrat i madvarer.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Frontbillede til ETIE

  Lys, varme og energi

  Et eksperiment der illustrerer solens påvirkning på geografisk variation i plante- og dyreliv.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer