Tosprogede AMU kursister på AMU Nordjylland
  © AMU Nordjylland

  AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

  AMU Nordjylland har i mange år – med gode resultater - gennemført forløb for flygtninge og indvandrere. EMU-redaktøren var på besøg i august 2014 for at finde svar på hvordan de gør deroppe i det nordjyske. I modulet her har vi samlet de vigtigste erfaringer fra besøget - til inspiration for alle der beskæftiger sig med AMU.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Joyeux Noel

  Joyeux Noël

  Find forløb og inspiration om jul til din franskundervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  Pennen er mægtigere end sværdet - fjendebilleder, krigsretorik og krigsdiskurs

  Et forløb hvor eleverne træner deres danskfaglige kompetencer i at analysere og forstå argumenter. Læreren tager hånd om de svageste elever ved at styrke elevernes ejerskab over læringsprocessen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Teoretiske benspænd

  Teoretiske benspænd til løsning af designopgaver.

  Modulbaseret undervisning, materialelære, designterminologi, kreativitet, møbeldesign.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning

  Debat i engelsk og virksomhedsøkonomi

  Styrk klassens samarbejde gennem debatter om social mobilitet, CSR, overvågning, outsourcing og fagforeninger i Storbritannien. Forløbet er tværfagligt mellem engelsk og virksomhedsøkonomi.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  Forløb

  Find inspiration til forløb i kulturforståelse her.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Kvalitetsarbejde

  Forløb i afsætning

  Materialet er udarbejdet i forbindelse med udstedelsen af den nye vejleding for faget. En del af forløbseksemplerne stammer fra FIP-kurserne 2018.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  Frafaldstruede drenge - forløb og aktiviteter (hhx)

  Nogle drengeelever kan mangle motivation for at deltage i undervisningen og/eller være uden for fællesskabet. Her finder du undervisningsforløb og aktiviteter, der sætter særligt fokus på at skabe en klasserumskultur, hvor både drenge og piger bidrager fagligt og socialt.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  Game of Grammar - grammatikforløb

  Et forløb der sætter fokus på repetition af engelsk grammatik i slutningen af 1.g. Elevernes faglige samarbejde bliver her styrket gennem fælles opgaveløsning.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  Projekt "Start din egen virksomhed"

  I forløbet skal eleverne opstarte fiktive virksomheder og vise, at de kan samarbejde på tværs af klassen. Væk elevernes interesse ved at lade dem anvende teoretisk viden på en virksomhed, de selv har interesse i.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Undervisning
  © Ulrik Jantzen

  Society expressed through art - undervisningsforløb

  I grupper skal eleverne perspektivere og analysere musik og -videoer i forhold til tematikker fra undervisningen. Gennem rød-gul-grøn-metoden understøttes elever på alle niveauer.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  fip

  Forløbseksempler - produktudvikling

  Tre eksempler på forløb, der understøtter læreplan og vejledning for faget Produktudvilking på htx.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Arbejde på en tobaksfabrik
  © Københavns Bymuseum

  Forløbsplan med karriereperspektiv til KS

  Karrierelæring i historie? Forløbet indeholder bud på artikler, videoer, problemstillinger, arbejdsmarkedsrelaterede emner og refleksionsøvelser til andet semester i historie.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Elever arbejder med computer og tablets

  Living Online

  Et forløb som introducerer eleverne til nogle af de vigtige elementer i at blive digitalt dannede og kompetente. Forløbet har også øvelser i at bevidstgøre omkring de digitale fodspor, man efterlader sig på nettet. Tilpasset B-niveau.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Wilson og hans 14 punkter
  © Knud Ryg Olsens billedarkiv

  1. Verdenskrig - fredsslutningens globale konsekvenser

  Forløb om 1. Verdenskrig med særligt fokus på krigens globale karakter, problemstillinger og konsekvenser. Forløbet er gengivet i kort form på denne side - klik på linket nedenunder for forløbsplan, materiale og kilder.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Stormen på Dybbøl Skanse.jpg
  © Museum Sønderjylland

  1864

  2014 var 150 året for 2. Slesvigske Krig, der i 1864 fik store konsekvenser for dansk territorium og dansk selvopfattelse. DR lancerede i efteråret sin store serie om 1864 og her på siden findes forslag til undervisningsforløb sammen med materialer hertil.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Marstrand.jpg

  30-årskrigen

  Tredive-årskrigen er en samlebetegnelse for en række europæiske krige der brød ud i 1618 og først blev afsluttet i 1648 ved den Westfalske fred. Her findes en introduktion til krigens baggrund, forløb og betydning med særligt henblik på danske forhold.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Bådflygtninge
  © Fjerne naboer

  Afrikansk migration

  Undervisningspakken fra DIIS består af ti migrantfortællinger og fire dokumentarfilm, som giver et førstehåndsindtryk af livet som migrant og de bagvedliggende årsager. Et bredere baggrundsmateriale sætter de enkelte migranters valg i perspektiv. Dertil er der en lærervejledning, bl.a. med inputs fra lærere, der har brugt materialet.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer