Ledelse af strategi og forandringsprocesser

  5. ledelsesfelt: Strategier og forandringsprocesser på skoleområdet

  Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Sammenhæng mellem politisk vision og mål, arbejdet med mål og evaluering på alle niveauer, forandrings- og implementeringsprocesser, inddragelse af fagpersoner samt eksempler fra praksis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Teamsamarbejdet i praksis.

  Tid til pædagogisk udvikling i Gribskov

  Da de informationstunge personalemøder blev erstattet af pædagogiske udviklingsmøder, fik medarbejderne et fælles pædagogisk udgangspunkt på tværs af uddannelsesniveau i Gribskov. Og det kan mærkes i samværet med børnene.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Ledelse af fagteam

  Supervison og sparring giver handlemuligheder i Gribskov

  Pædagogiske udviklingsmøder med supervision og sparring om udfordringer i det daglige arbejde med børnene har ændret hverdagen på Nordstjerneskolen i Gribskov. Se vejledningen her og prøv det selv.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere i diskussion

  Efteruddannelse sættes i spil i Gribskov

  Refleksionerne er det, der rykker noget i praksis, når medarbejderne på Nordstjerneskolens fritidsordning videndeler med udgangspunkt i medarbejdernes efteruddannelsesforløb.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lærere
  © Ulrik Jantzen

  Folkeskoleledere efterlyser vejledning om forvaltningsloven

  En undersøgelse fra KORA viser, at folkeskoleledere er opmærksomme på forvaltningsloven, dog er de ofte i tvivl om, hvornår og hvordan reglerne skal anvendes.
  Indholdstype: 
  Andet
  Resultatstyring

  Resultatstyring i skolen

  Folkeskolereformen styrker en styring i retning af mål- og resultatstyring. Intensionen er, at skolerne i større grad skal styre efter mål og resultater og i mindre grad efter regler og procedurekrav.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Ledelse af læringsmiljø

  1. ledelsesfelt: Arbejdet med at lede læringsmiljøer

  Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Målstyring på alle niveauer, inklusion, specialundervisning, organisering af støtte og rådgivning herunder PPR samt eksempler fra praksis.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  De pædagogiske pejlemærker - inklusion i Sorø
  © Sorø Kommune

  Inkluderende læringsmiljøer – forvaltning

  Få inspiration til, hvordan forvaltningen gennem sin organisering af blandt andet kompetence- og ressourcentre kan skabe rammerne for at skoleledere, lærere og pædagogisk personale kan skabe inkluderende læringsmiljøer til gavn for alle børn.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet