Foto fra Danidas Verdensfilm "Otgon"
  © Frigge Volander Himmelstrup og Emil Aagaard

  Indskoling - faglig inspiration

  Find inspiration til din undervisning. I oversigten er der ressourcer og værktøjer, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter til Danidas Verdensfilm samt andre materialer, som er målrettet forskellige fag i indskolingen.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Engelsk flag

  Klar, parat - tidlig sprogstart!

  Fra skoleåret 2014-2015 skal eleverne have engelsk fra 1.klasse. Her får du råd og anbefalinger til en god tidlig sprogstart - det kræver nemlig en særlig pædagogisk/didaktisk praksis at opnå positive resultater.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  Beebot
  © Birgitte Henningsen

  Programmering af robotter i indskoling

  I projektet 'Elevernes egenproduktion og elevinddragelse' har 1. klasse i matematiktimerne udforsket den fysiske robot BeeBot og dens online-app.
  Indholdstype: 
  Andet
  Mindmap 1. kl i forbindelse med fagbogs-produktion

  Elevproduktion af fagbog i powerpoint med hyperlinks i 1. kl

  1. klasses elever producerer en fagbog i danskfaget med indholdsfortegnelse og ordforklaring i programmet powerpoint med udgangspunkt i selvvalgt dyr.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Dreng i udeskole

  Indskoling

  Inspiration til undervisning i udeskole rettet mod indskolingen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  To piger der synger

  Smidig stemme

  Via opvarmningen får eleverne skabt en god sammenhæng mellem krop, vejrtrækning, stemme og øre. Eleverne bruger stemmen på en legende og eksperimenterende måde.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærere og pædagogisk personale
  En gruppe drenge arbejder sammen

  Den demokratiske samtale

  Dette tema sætter fokus på, hvordan eleverne er med til at bidrage til fællesskabet i deres samtaler og dialog. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med regler for den gode samtale og håndtering af uenigheder. Derudover bruges rollespil som et redskab til at lære eleverne om betydningen af måden, vi taler med hinanden på.
  Indholdstype: 
  Andet
  Lærer giver instrukser til sin klasse

  Demokratisk deltagelse

  Dette tema sætter fokus på elevernes muligheder for indflydelse og deltagelse i deres hverdag. Under temaet finder du inspirationsmateriale til, hvordan eleverne kan gøre sig konkrete erfaringer med at træffe beslutninger og sætte deres præg på skolen og i undervisningen via leg, bevægelse og øvelser.
  Indholdstype: 
  Andet