Skoleskilt

  Rød tråd fra politisk vision til skoledag

  Arbejdet med inklusion kræver fælles fodslag i hele ledelseskæden - fra politikere og forvaltningschefer til lederne og de enkelte medarbejdere. ”Inklusion skal gennemsyre alle de valg, vi træffer,” siger Anders-Peter Østergaard, der er direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur i Hillerød Kommune.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skilt: Administration

  Helhed og sammenhæng i styringskæden

  Bevidst og målrettet styring spiller en helt afgørende rolle i inklusionsarbejdet. For at nå målet skal der styres efter både kommunens segregeringsgrad, børnenes faglighed og trivsel – og de decentrale aktører skal opleve sammenhæng mellem styring og visioner.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Dialog

  Ledelse tæt på undervisning og læring

  Når skoleledelserne involverer sig i at udvikle undervisningens kvalitet, har det en gavnlig effekt for elevernes læring. Rapport fra EVA 2015.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Lærere på kursus

  Om kompetenceudvikling

  Længerevarende uddannelsesforløb med vekselvirkning mellem viden, praksis og coaching kan være med til at understøtte praksisforandringer.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Skoleledelse
  Tre overlappende pile i forskellige farver

  Tillidsbaseret samspil og samskabelse

  Denne case beskriver eksperimenter og erfaringer fra et kompetenceudviklingsprojekt, hvis formål var at udvikle deltagernes motivation og kompetencer til at indgå i et udviklende og tillidsfuldt samspil. Pædagogiske medarbejdere såvel som teknisk administrative medarbejdere og ledere har deltaget i projektet. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Selandia CEU, Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol og Kompetencesekretariatet.
  Indholdstype: 
  Cases
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  Kryds med to skilte

  Der skal også ledes opad

  GÆSTESKRIBENT Mikael Axelsen: Ledelse er på mange måder tidens svar på de udfordringer og paradokser, vi møder i udviklingen af kvalitet og styring af kvalitet i den danske velfærdsstat – også i den store og uhyre komplekse opgave med inklusion i folkeskolen.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Lup og puslebrikker

  Dét spørger statusanalysen ind til

  Statusanalysens målgrupper modtager spørgsmål inden for fem temaer – derudover stilles en række særlige spørgsmål til ledelse, forvaltning og PPR.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Tjekliste

  Inspirationsspørgsmål

  Inden statusanalysen sættes i gang, er der en tjekliste og en række spørgsmål, som det er hensigtsmæssigt at forvaltningen forholder sig til.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Magnet med to mænd

  Konkretiser målene

  GÆSTESKRIBENT Klaus Majgaard giver sit bud på, hvordan udfordringen ved inklusion konkretiseres.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Talebobler

  Ledelse af forandringer

  Ledelse af – og i – processen frem mod øget inklusion er helt centralt. Ledelsesgrundlag og -principper er forskellige fra kommune til kommune, men fælles for dem er væsentligheden af at inddrage dem, det handler om, skabe en meningsfuld fortælling om inklusion og understøtte forandringsprocessen mod øget inklusion.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Mand med lup

  Statusanalysen

  Læringskonsulenternes inklusionsteam tilbyder alle landets kommuner at gøre status på inklusionsindsatsen i kommunen. Med statusanalysen kan kommunen afdække sit ståsted og udviklingspotentialer i forhold til det fremtidige arbejde med inklusion. Statusanalysen kan også bruges som evalueringsredskab.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Lup og puslebrik

  Statusanalysen i ny version

  I 2012 gennemførte 44 kommuner Inklusionsudviklings statusanalyse. Nu tilbydes alle kommuner at gennemføre en statusanalyse i en opdateret version.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Inklusion

  Styring af inklusion

  Målstyring på inklusionsområdet giver nogle særlige udfordringer i forhold til at få målsætninger, incitamentsstrukturer, opfølgning, understøttelse og evaluering af de politiske visioner til at spille sammen.
  Indholdstype: 
  Metoder
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Tovholderens rolle

  Tovholderens samarbejde med Epinion

  Tovholderen for statusanalysen i den enkelte kommune får hjælp fra Epinion til gennemførelse og afrapportering
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Lego
  © Ebbe Schultze

  Hemmeligheden bag succes i danske virksomheder

  Virksomheder som JYSK, Maersk, LEGO, Novo Nordisk og ISS har med God ledelse skab store internationale succeser. Se oplæg på 29 minutter.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lyskugle på stang i forgrund og uskarpe lyskugler i baggrunden

  Gymnasieforskning

  Gymnasieforskning er en vidensdatabase, der samler og formidler forskning i de gymnasiale uddannelser.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer