praktikplus.jpg

  Praktik+

  Praktik+ er et værktøj, som er udviklet for at understøtte de opsøgende medarbejdere på erhvervsskolerne eller i de faglige udvalg i arbejdet med at fremskaffe flere og nye praktikpladser. For at kunne benytte systemet skal du have et UNI-login.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tømrer

  Kontaktpersonordning for lærlinge/elever

  Dette værktøj fra Håndværksrådet indeholder forslag til en kontaktpersonordning. Det er er et bud på, hvordan virksomheden kan fastholde den gode lærling og sikre, at hele uddannelsesforløbet bliver en succes for både mester og lærling.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  inspirationskatalog_ti.jpg

  Praktikpladsopsøgende arbejde. Hvordan gribes det an?

  Læs Teknologisk Instituts inspirationskatalog til det praktikpladsopsøgende arbejde.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  EUC Vest inddrager både forældre og jobcenter.JPG
  © EUC Nordvest

  Praktikpladscafé på EUC Vest

  Praktikkontoret på Teknisk skole i Esbjerg administrerer alle de ledige praktikpladser. To virksomhedskonsulenter arbejder med at finde praktikpladser eller finde den rigtige elev til en ledig praktikplads.
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  COLOURBOX561681.JPG

  Skriv en uopfordret ansøgning

  Gode råd til elever, der søger praktikplads.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  Lærer
  COLOURBOX942769.jpg

  Sådan skriver du et CV

  Gode råd til at skrive CV
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  Lærer
  Guiden til praktikplads

  Guiden til Praktikplads (GtilP.dk)

  Sitet er udarbejdet til praktikpladssøgende elever, men er også velegnet til at indgå som undervisningsmateriale i fx faget praktikpladssøgning, som valgfag eller tilvalg i erhvervsuddannelsernes grundforløb
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  Lærer
  Erhvervsskolernes internationale aktiviteter
  © Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

  Erhvervsskolernes internationale aktiviteter

  Mere end 8 ud af 10 erhvervsskoler har øget antallet af elever på udlandsophold og næsten 7 ud af 10 skoler har udvidet samarbejdet med udenlandske partnerskoler om undervisning og udviklingsaktiviteter i løbet af det seneste par år. Publikation fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, 2012.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Motion og bevægelse
  © Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) - Metropol

  Bedre kobling af skoleforløb og virksomhedspraktik

  Koblingen mellem skole og praktikforløb skal hele tiden styrkes, da den motiverer eleverne og understøtter deres evne til at lære.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Lærer
  Videns- og inspirationskatalog

  God praksis i den praktikpladsopsøgende indsats

  Videns- og inspirationskatalog. God praksis i den praktikpladsopsøgende indsats. Inspirationskataloget stiller skarpt på det gode praktikpladsarbejde på erhvervsskolerne. Kataloget indeholder en beskrivelse af virkningsfulde praktikplads- indsatser baseret på en kvalitativ afdækning af skolernes praksis.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  TDL laver oplæg for elever
  © Skolen for klinikassistenter og Tandplejere

  Artikler om praktikpladsopsøgende arbejde

  Artikler om det opsøgende arbejde, herunder relationer til lokale virksomheder, og jobcafeer og synlighed.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Lasse Hauge
  © Lasse Hauge

  Relationerne skal være tætte

  På International Business College, Fredericia, arbejder de målrettet på at skabe tætte relationer til samarbejdsparterne. Det kræver både tålmodighed og vedholdenhed fra begge sider.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  EUC Nordvest
  © EUC Nordvest

  Synlighed er nøgleordet

  Konstant at være i arbejdsgivernes synsfelt er målet for EUC Nordvest i Thisted. De lokale virksomheder bliver ”bombarderet” med ønsker om hjælp til at finde praktikpladser. Nu er skolens ledelse også gået ind i arbejdet for synlighed.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  Tæt kobling mellem skole og praktik
  © EVA

  Tæt kobling mellem skole og praktik

  En af opgaverne i erhvervsuddannelserne er at skabe en god sammenhæng mellem det eleverne lærer i skolen og det de lærer i praktikken. Derfor har 18 skoler afprøvet forskellige veje til at styrke koblingen mellem skole og praktik.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  praktik

  Inspiration fra SIP4 - Kvalificerede praktikforløb på GF1 og GF2

  På skolerne vrimler det med gode ideer til hvordan man får mere praktik og praksis ind i undervisningsforløbene. På GF1 gennemfører mange skoler praktikforløb af varierende længde lige fra 1-dagspraktik til 2-ugers forløb. Det tilgodeser rigtig mange af kompetencemålene for erhvervsfagene samtidigt med at det bidrager til elevernes målrettethed.
  Indholdstype: 
  Undervisningsforløb
  Målgruppe: 
  Lærer
  landbrugsuddannelsenCOLOURBOX.jpg

  Praktik på Fødevarer, jordbrug og oplevelser

  Inspiration, gode råd og eksempler fra praksis om det praktikpladsopsøgende arbejde, elevers praktikpladssøgning og kobling mellem skole og praktik.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  landbrugsuddannelsenCOLOURBOX.jpg

  Praktik på Teknologi, byggeri og transport

  Inspiration, gode råd og eksempler fra praksis om det praktikpladsopsøgende arbejde, elevers praktikpladssøgning og kobling mellem skole og praktik.
  Emneord: 
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer
  praktikpladsmatch
  © Håndværksrådet

  Værktøjer til dig, der søger praktikplads

  Hvordan søger man en læreplads? Hvad forventer virksomheden af mig? Hvor skal jeg lede? Hvordan gør man? Find gode inspirationsmaterialer og film på Håndværksrådets hjemmside
  Indholdstype: 
  Faglig inspiration
  Målgruppe: 
  Elev
  Lærer
  Harddisk

  Undervisningsministeriets databank

  Rapporter og nøgletal giver overblik over den aktuelle praktikpladsstatistik på erhvervsuddannelsesområdet.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse
  Lærer
  EASY-P

  EASY-P Ledelsesinformation

  Systemets formål er at give erhvervsskoler og faglige udvalg mulighed for at fremsøge statistiske oplysninger fra EASY-P.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Ledelse